CHEMYA ® SU VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Atık Su Arıtma İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Atık su, insan faaliyetleri sonucunda oluşan ve içerisinde çeşitli kirleticiler bulunan suyu ifade eder. Evsel atık sular, evlerden, işyerlerinden ve diğer yerleşim alanlarından kaynaklanırken, endüstriyel atık sular, fabrikalar, işletmeler ve tarım gibi sektörlerdeki faaliyetler sonucunda ortaya çıkar. Bu atık suların doğrudan doğaya bırakılması çevresel sorunlara ve insan sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle, atık su arıtma işlemi, atık suların içerisindeki kirleticileri uzaklaştırarak, suyun tekrar kullanılabilir hale gelmesini sağlayan bir dizi fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemi içerir.

  1. Ön Arıtma

Atık su arıtma süreci, genellikle ön arıtma aşamasıyla başlar. Ön arıtma, atık suda bulunan büyük katı parçacıkların ve yüzen malzemelerin uzaklaştırılmasını sağlar. Bu adımda, kullanılan ön arıtma ekipmanlarına bağlı olarak, ince ızgaralar, kum tuzağı, yağ ve yağ tutucuları gibi sistemler kullanılabilir. Bu süreç, daha ileri arıtma adımlarında verimliliği artırmak ve ekipmanların korunmasını sağlamak için önemlidir.

  1. Çökeltme

Çökeltme adımı, atık su içerisindeki katı parçacıkların ve çökeltilerin uzaklaştırılması için kullanılır. Bu adımda, atık su, yavaşlatılmış akış hızıyla bir çökeltme tankına gönderilir. Bu tankta, ağırlığı nedeniyle çökelme eğilimi olan katı parçacıklar ve çökeltiler, gravite etkisiyle tankın altına çökerler. Üst kısımda ise daha temiz su birikir. Bu süreç, fiziksel olarak büyük kirleticilerin uzaklaştırılmasını sağlar.

  1. Filtrasyon

Çökeltme adımından sonra gelen filtreleme, atık suyun içerisindeki ince partiküllerin ve askıda kalan maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılır. Bu adımda, atık su, farklı filtre malzemeleri ve filtre basınçları kullanılarak temizlenir. Genellikle kum, çakıl ve aktif karbon gibi malzemelerden yapılan filtreler kullanılır. Bu filtreler, suyun içerisindeki katı maddeleri ve organik kirleticileri tutarak daha temiz bir su elde edilmesini sağlar.

  1. Biyolojik Arıtma

Biyolojik arıtma, atık su arıtma işleminin önemli bir adımını oluşturur. Bu adımda, atık su içerisinde bulunan organik kirleticiler mikroorganizmalar tarafından parçalanır ve ayrıştırılır. Bu mikroorganizmalar, genellikle bakteri ve aktif çamur adı verilen özel bir karışım kullanılarak sağlanır. Atık su, bir biyolojik reaktöre gönderilir ve burada mikroorganizmalar, organik maddeleri besin olarak kullanarak onları parçalar. Bu süreç sonucunda, organik maddeler biyolojik olarak ayrıştırılır ve daha temiz bir su elde edilir.

  1. Dezenfeksiyon

Atık su arıtma sürecinin son aşaması dezenfeksiyon adımıdır. Bu adımda, biyolojik arıtma işleminden sonra bile atık su içerisinde potansiyel olarak zararlı mikroorganizmalar bulunabilir. Dezenfeksiyon işlemi, bu mikroorganizmaların öldürülmesini veya inaktive edilmesini sağlar. Bunun için çeşitli dezenfeksiyon yöntemleri kullanılabilir. Klor, ultraviyole (UV) ışık, ozon, klordioksit gibi maddeler dezenfeksiyon işleminde kullanılan yaygın yöntemlerdir. Bu yöntemler, atık su içerisindeki mikroorganizmaları etkisiz hale getirerek suyun güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

  1. Atık Çamur İşleme

Atık su arıtma süreci sonucunda ortaya çıkan atık çamur, ayrı bir işleme tabi tutulur. Atık çamur, biyolojik arıtma adımında mikroorganizmalar tarafından parçalanan katı maddelerin bir birikimini temsil eder. Atık çamur işleme adımları, çamurun stabilizasyonu, kurutulması, arıtılması ve bertaraf edilmesini içerir. Bu adımlar, çamurun çevresel etkilerini azaltmak, kaynakları geri kazanmak ve enerji üretmek için çamurun değerlendirilmesini sağlar.

Sonuç olarak;

Atık su arıtma işlemi, atık suların içerisindeki kirleticileri uzaklaştırarak, suyun tekrar kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Ön arıtma, çökeltme, filtrasyon, biyolojik arıtma, dezenfeksiyon ve atık çamur işleme gibi adımlar, atık su arıtma sürecinin önemli bileşenlerini oluşturur. Bu adımların doğru bir şekilde uygulanması,

Paylaş :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir