Atık Su Dezenfeksiyonu İçin Klordioksit

Atık Su Dezenfeksiyonu İçin Klordioksit

Klordioksit, içme ve kullanım suyu dezenfeksiyonunda etkili olduğu kadar, atık su dezenfeksiyonu için yapılan çalışmalar neticesinde göstermiştir. Bununla birlikte, klor gibi su içerisinde hidrolize olmadığı için, mikroorganizmalara karşı sabit aktivitesi ile etkili bir dezenfektandır. Aynı zamanda, atık sularda koliform popülasyonlarını yok edici özelliği bulunmaktadır.

Sularda koku ve renk oluşturucu bileşikler genellikle inorganik tuzlar (demir-mangan türevleri), sülfür bileşikleri, yosun ve alglerden gelen organik türler ve kirletici kaynaklardan gelen organik bileşiklerin kontaminasyonundan kaynaklanır. Demir ve mangan bileşiklerini de okside edici özelliği olduğundan dolayı oksidasyon ajanı olarak kullanılır. Bunun yanı sıra, koku ve renk giderme yanında istenmeyen organik bileşiklerin giderilmesinde etkilidir. Klordioksit, organik yüklü atık sulardaki diğer klor bazlı ürünlere göre dezenfeksiyon esnasında trihalojenmetanlar gibi halojenler oluşturmaz.

Mikroorganizmalar Üzerinde Klordioksit 

Klordioksit’in, atık sularda sıklıkla rastlanan Pseudomonas aeruginosa, Escherichiacoli, Stapylococcus aereus, Enterococcus hirae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Candida albicans, Aspergilus niger, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Legionella pneumophila gibi mikroorganizmalar üzerindeki etkinliği laboratuvarlarca raporlanmıştır.