CHEMYA ® SU VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

İçme Suyu Dezenfeksiyonu Nasıl Yapılır?

Su, hayatın devam ettirilmesi için en önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. İçme suyu dezenfeksiyonu yöntemleriyle temiz su elde edilebilmektedir. Kalitesiz ve çeşitli değerlerin altında kalan suların sağlık açısından sorunlara yol açması mümkündür. Su kaynaklarında bazı değerlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda temizlenmesi için çeşitli yöntemlerin uygulanması gerekir. Dezenfeksiyon işlemlerinde yöntemler şu şekildedir:

 • Klorlama
 • İyot yardımıyla dezenfeksiyon
 • Ozonla dezenfeksiyon
 • Potasyum permanganatla dezenfeksiyon

Bununla birlikte yeni modern teknolojilerden yardım alınarak yöntemler geliştirilmiştir. Modern aletlerden ve profesyonel ekiplerden yardım alınarak işlemler yapılmaktadır. Bu sayede en güvenilir şekilde suların dezenfekte edilmesi mümkün olmaktadır.

İçme Suyu Dezenfeksiyonu Neden Gereklidir?

Temel olarak içme suları yaşamın idame ettirilmesinde oldukça önemlidir. Ancak dezenfeksiyon işlemi yapılmamış suların vücuda girmesi bir o kadar da tehlikelidir. Vücutlarınıza giriş yaptıktan sonra çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle sağlık sorunlarına karşı temizleme için çeşitli yöntemlerden yardım alınabilmektedir. Oldukça ciddi bir konu olan hastalık durumları hayatımıza devam etmemizi zorlaştırmaktadır.

Bakteri ve çeşitli gözle görülmeyen bileşenler suların içerisinde yer almaktadır. Öncelikli olarak içilebilir olduğuna dair bir test işlemi yapılması gerekmektedir. Eğer su içilebilecek şekilde değerlere sahip değilse dezenfekte işlemlerine geçilmektedir. Modern bir ekip ve teknoloji eşliğinde işlemlerin yapılması daha avantajlı durumların oluşmasını sağlamaktadır. Oldukça kısa bir süre içerisinde yöntemlerin uygulanabilmesi nedeniyle zaman açısından da avantaj sunmaktadır.

Su kaynakları hayatımıza devam edebilmemiz için gereklidir. Her su içmek ve kullanmak için uygun şartlara sahip değildir. Çeşitli değerlerin altında kalan suların içilmesi mümkün olmamaktadır. İçme suyu dezenfeksiyonu sayesinde her türlü suyun tekrar kullanılabilir hale gelmesi mümkündür. Çeşitli aşamalarda değerlerin düşmesi durumu oluşmaktadır.

Böyle bir durumda dezenfekte işlemleri işe yaramaktadır. Suların içerisinde yer alan çeşitli bakteri ve diğer hastalık nedenlerinin ortadan kaldırılması sağlanmaktadır. Kısa sürede işlemlerin tamamlanması sayesinde herhangi bir kayıp durumu oluşmamaktadır. Hızlı bir süre içerisinde temiz kaynaklara ulaşım sağlanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. İhtiyaçlar doğrultusunda belirli sürede istenilen kaynaklara erişilebilmektedir.

İçme Sularının Dezenfekte Edilmesinde Ne Kullanılır?

Kaynakların türüne göre içme suyu dezenfeksiyonu işlemleri yapılmaktadır. Her kaynak için farklı bir yöntemin tercih edilmesi mümkündür. Şebekelerin bütünlük değerlerine göre dikkat edilmesi gereken noktalar değişim göstermektedir. Şebeke türlerinde olan bütünlük değerlerine göre dezenfekte malzemeleri seçilmektedir. Malzeme seçimlerinde etkili olan noktalar ise modern ve teknolojiyle uyumlu olmasıdır.

Kaynaklarda temizleme yapmak için dikkat etmek gereken bazı durumlar vardır. Öncelikli olarak malzemelerin uzun süreli etki sağlaması gerekmektedir. Bu uzun süreye bir de çabuk etki göstermesi eklenmektedir. Aynı zamanda kolay bir uygulama sağlaması gerekli olmaktadır. Profesyonel bir ekibin yaptığı dezenfeksiyon sayesinde kimyasal veya fiziksel kirletici etkileri oluşmamaktadır. Kaynakların tatlarında ve kokularında herhangi bir değişime neden olmaması gerekmektedir. Dezenfeksiyon, hastalık yapıcı olan tüm maddeleri yok eder.

Çeşitli incelemeler sonucunda hangi ürünün ve yöntemin kullanılacağına karar verilmektedir. Klorlama gibi en bilindik yöntemde kullanılan malzemeler kaynaklara göre değişim göstermektedir. Ozon, iyot ve potasyum permanganatla dezenfekte işlemlerinin uygulanması mümkündür. Tüm adımlar tamamlandıktan sonra profesyonel bir ekibin işlemleri kontrol etmesi gerekmektedir. Kaynakların hem temizlenme öncesi hem de işlem sonrası durumları yakından takip edilmelidir.

Pek çok kaynak için öncesinde belirli bir test sürecine girilmektedir. Kaynakların içerisinde yer alan sorunların tespit edilmesi sayesinde giderilmesi daha kolay olmaktadır. Sağlıklı bir yaşam için kaliteli su ile buluşmak isteyen kişiler tarafından test işlemleri istenmektedir.

İçme Suyu Dezenfeksiyonu İşlemi

Yapılan tüm içme suyu dezenfeksiyonu işlemleri çeşitli aşamaları içerir. Profesyonel ekipler en hızlı çözümü sağlayacak olan yöntemi tercih etmektedir. Kaynakların içerisinde yer alan mikroorganizmaların yok edilmesi için yapılan işlemlere dezenfeksiyon denir. Bu nedenle her kaynak için farklı bir süreç oluşması mümkün olmaktadır. İçme sularının dezenfeksiyonunda kullanılan yöntemler ise şu şekildedir:

 • İyot
 • Klor
 • Ozon
 • Kaynatma
 • Potasyum permanganat

Kaynakların boyutlarına göre fiziksel veya kimyasal olarak temizleme işlemleri yapılmaktadır. Fiziksel olarak ultraviyole radyasyon uygulaması yapılabilmektedir. Uzun süreli etki sağlayacak olan en iyi yöntem tercih edilmelidir. Kullanılan malzemelerin doğru seçilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Dezenfeksiyon sayesinde kısa bir süre içerisinde kaynakların kullanılabilir duruma gelmesi sağlanmaktadır.

Evde dezenfekte edilerek şişelenmiş suyunuz yoksa suyu kaynatın. Kaynatma, patojen bakterileri, virüsleri ve protozoaları öldürmek için yeterlidir. Su bulanıksa, çökelmesine izin verin ve temiz bir bez, kağıt kaynar su havlusu veya kahve filtresinden geçirin. En az bir dakika kaynama noktasına getirin.

Sık Sorulan Sorular

 1. İçme suyuna klor atılır mı?

  İçme suyuna klor, suyun içindeki mikroorganizmaları öldürmek ve suyun mikrobiyal bulaşmasını önlemek için eklenir. Klorlama işlemi, su arıtma tesislerinde suyun dezenfeksiyonu için yaygın bir yöntemdir. Klor, suyun içindeki bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmaları öldürmek için etkili bir dezenfektan maddedir. Klorlama işlemi, suyun içindeki bu mikroorganizmaları öldürür ve içme suyu olarak kullanılabilir hale getirir.

 2. İçme sularında klorlama neden yapılır?

  İçme sularında klorlama, suyun içindeki mikroorganizmaların öldürülmesi ve suda bulaşabilecek hastalıkların önlenmesi için yapılır. Klor, suyun içindeki bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmaları öldüren etkili bir dezenfektan maddedir. Klorlama işlemi, suyun kaynağından su arıtma tesisine kadar bir dizi adımda gerçekleştirilir. Su arıtma tesislerinde suyun içine klor gazı veya sodyum hipoklorit çözeltisi enjekte edilerek dezenfeksiyon işlemi yapılır. Bu işlem, suyun mikroorganizmalardan arındırılmasını sağlar ve içme suyu olarak kullanılabilir hale getirir. Klorlama işlemi, su kaynaklarının bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için yeterli seviyede dezenfekte edilmesini sağlar. Ancak aşırı miktarda klor kullanımı da sağlık sorunlarına neden olabileceğinden, su arıtma tesisleri suya gerekli seviyede klor eklemeyi özenle denetlerler.

 3. İçme suyuna hangi klor atılır?

  İçme suyuna klor eklenmesi için en yaygın kullanılan klor çeşidi sodyum hipoklorittir. Sodyum hipoklorit, klor gazı ve suda çözünür bir şekilde bulunan sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisinin karışımıdır. Bu çözelti, sudaki bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmaları öldürmek için kullanılır. Sodyum hipoklorit, klor gazına göre daha kolay taşınabilen ve kullanılabilen bir klor kaynağıdır. Ayrıca, klor gazının tehlikeli bir madde olduğu için sodyum hipoklorit, daha güvenli bir alternatif olarak da kabul edilir. İçme suyuna klor eklenmesi için en yaygın kullanılan klor çeşidi sodyum hipoklorittir. Sodyum hipoklorit, klor gazı ve suda çözünür bir şekilde bulunan sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisinin karışımıdır. Bu çözelti, sudaki bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmaları öldürmek için kullanılır. Sodyum hipoklorit dışında, içme suyu dezenfeksiyonu için diğer klor kaynakları da kullanılabilir. Bunlar arasında kalsiyum hipoklorit ve kloramin de bulunur. Ancak, sodyum hipoklorit, içme suyu dezenfeksiyonu için en yaygın ve etkili klor kaynağıdır.

 4. 1 ton içme suyuna ne kadar klor atılır?

  İçme suyuna klor miktarı, kullanılan su arıtma yöntemi, suyun kaynağı ve kullanım amacına göre değişebilir. Ancak genel olarak, su arıtma tesisleri tarafından içme sularına eklenen klor miktarı, ortalama olarak 0.5 ila 2 mg/L arasında değişir. Buna göre, 1 ton içme suyuna eklenecek klor miktarı, suyun kaynağı, kalitesi ve kullanım amacına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak ortalama olarak, 1 ton içme suyuna 0.5 ila 2 kg arasında klor eklenmesi gerekebilir. Klor dozu, su arıtma tesisleri tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilir ve gerekli seviyelerde tutulması için sürekli olarak ayarlanır. Bu, sağlıklı içme suyunun sürekli olarak temin edilmesini sağlar.

Paylaş :