İçme Suyunda Lejyonella

Lejyonellanın İçme Suyunda Belirlenmesi Ve Sayımı

Denetim zorunluluğu kapsamındaki analitik, klasik mikrobiyolojik kanıtlama işlemi aracılığı ile gerçekleştirilir. Daha öncesinden uzman personel tarafından uygun bir şekilde belirli yerlerden alınan her bir içme suyu numunesi laboratuvarda ayrılıp ISO 11731:1998 ve DIN EN ISO 11731-2:2008 normlarına uygun olarak iki paralel ek olarak analizi yapılır.[15] Doğrudan yapılan eklemede numunenin 1 ml’si, iki adet 0,5 ml olarak, katı GVPC veya BCYE besinli (Agar) iki adet petri kabı veya levhalar içerisine verilir ve numune hacminin tamamının Agar tarafından emilebilmesi için orada drigalski pateli ile eşit bir şekilde dağıtılır.

Çıkış numunesinin daha büyük olan bölümü (normalde 100ml, ancak genel olarak 10 ve 1000 ml arasında hacimler mümkündür) ikinci ekte por büyüklüğü 0,45 µm olan bir membran filtresi ile filtrelenir. Filtre membranı bu işlem sonrasında, lejyonellaya refakat eden floranın azaltılmasını sağlayan bir asit tamponu ile işlenir ve sonrasında yıkanıp GVPC veya BCYE Agarı bulunan bir diğer petri kabına uygulanır.

Her iki ekteki agar levhalar 10 gün süreyle bakteri üreme dolabına konulur ve 36 ± 2 °C sabit sıcaklıkta inkübe edilir. Bu sürenin sonunda, numune içerisinde canlı lejyonella bulunması halinde, kuluçka süresinde büyüyen ve koloni adı verilen agar üzerinde karakteristik açık renkli noktalar sayılır ve değerlendirilir. Sayısal sonuç “koloni oluşturan birim“ (KBE) olarak her 100 ml için belirtilir.100 ml filtrasyonu sonrasında filtre membranı üzerinde 180 koloninin sayılması halinde, filtrasyon sonucu 180 KBE/100 ml’dir. Doğrudan eklemede ilk olarak tek levhaların kolonileri toplanır (1 ml numuneye eşdeğerdir) ve 100 ile çarpılır. Örnek olarak levha A da iki koloni ve levha B de bir koloni üremiş ise bu doğrudan eklemenin sonucu (2+1)*100=300 KBE/100ml’dir. Teknik önlem değeri olan 100 KBE/100ml değer bu durumda aşılmış bulunmaktadır.

Lejyonella analiz sonucu olarak, her zaman iki eklemeden elde edilen sonucun en yükseği alınmaktadır. Yani yukarıdaki örnekte bu doğrudan eklemede elde edilen sonuçtur. Açıklama olarak ayrıca sonucun hangi ekleme hacminden elde edilmiş olduğu bilgisi ek olarak verilir (yukarıdaki örnekte bu hacim 1 ml’dir).

Karakteristik lejyonella kolonilerin teyidi için asgari olarak beş koloni paralel olarak BCYE agarı gibi sistein içerikli medyum üzerine ve aynı şekilde sistein içermeyen besleme medyumu (BCYE-Cys, besleme agarı veya kan agarı) üzerine en az iki gün 36 ± 2 °C sıcaklığında alt kültür olarak uygulanır.Sistein amino asidi lejyonella için hayati olduğundan, koloni sistein içeren bir medyum üzerinde geliştiğinde kanıt elde edilmiş sayılır. Sistein içermeyen medyumda gelişme kanıt olarak kabul edilmez.