CHEMYA ® SU VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Kimyasal Arıtma Sistemleri Nelerdir?

Dünya genelinde su kaynakları tükeniyor. Bu durum etkin kullanılan su arıtma tekniklerini hem değiştiriyor hem de daha fazla gelişmesine yol açıyor. Suyun moleküler yapısı içerisindeki yabancı maddelerin temizlenme işlemi olan kimyasal arıtma birbiri ile ilişkili prosedürler silsilesidir. Yapılan işlem sayesinde su arındırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Peki, su üretiminde dünya çapında kullanılan bir su temizleme tekniği olan kimyasal su arıtma sistemleri nelerdir, hangi amaçla ve nasıl yapılır? Bu arıtma sistemleri hakkında detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Kimyasal Arıtma Nedir?

Her geçen gün doğal kaynakların korunması adına yeni adımlar atılmaktadır. Dolayısıyla bu alanın terminolojisine de yeni terimler ekleniyor. Su üretiminde kullanılan tekniklerden biri olan arıtma sistemlerini buna bir örnek olarak gösterilebiliriz. Kimyasal arıtma, kısaca suyu yabancı maddelerden arındırmak için kullanılan kimyasal tekniklerdir. Yani genel itibariyle suyun moleküler yapısı içerinde yer alan yabancı maddeleri kimyasal proseslerle arındırma işlemidir.

Kimyasal su arıtma sistemleri birçok alanda kullanılan bir su temizleme prosesidir. Örneğin atık ve kirli suların temizlenmesinde oldukça etkilidir. Suyun arındırılması işlemi kimyasal proseslerle bir ayrıştırma işlemidir. Bu sistem sahip olduğu özellikler ile kullanıcılar için birçok avantajlar sunar. Mesela diğer tekniklerle kıyaslandığında aynı sürede, daha fazla miktar ve hacimdeki suyu temizler. Kaliteli ve hızlı bir temizleme tekniği olmasıyla da kullanım alanı oldukça geniş spektrumlu bir sistemdir. Bu su arıtma tekniğinin kullanıldığı veya gerekli olduğu sektörlerden bazıları şunlardır:

 • Deri endüstrisi atık suyu
 • Et entegre işleme tesisleri
 • Petrokimya endüstri atık suyu
 • Boya fabrikaları
 • Yağ fabrikalarındaki atık suyu
 • Kaplama ve galvaniz sanayi
 • Kâğıt fabrikalarındaki atık suyu
 • Tekstil atık suları
 • Tatil köyleri, otel ve moteller
 • Toplu konut ve belediyeler
 • Kamp ve askeri birlikler
 • İnşaat şantiyeleri, atölye ve işletmeler
 • Dinlenme tesisleri ve benzin istasyonları
 • Sosyal tesis ve siteler
 • Yerleşim alanları ve köyler

Kimyasal arıtma sistemleri genelde endüstriyel işletmelerde işlem süreçlerinde suda oluşan kimyasal atıkların temizlemesinde kullanılır. Bu atıklar yine sudan ayrılıştırılırken kimyasal bir proses uygulanır. Dolayısıyla bu proseslerin bütününe “endüstriyel arıtma sistemleri” de denir. Ayrıca bu sistemin kurulması bazı işletmeler için atık suyun kirlilik seviyesi ve miktarına göre yasalarla zorunlu kılınmaktadır.

Kimyasal Arıtmanın Amacı Nedir?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkin bir şekilde kullanılan kimyasal arıtma sistemleri su yüzeyinde bir filtreleme işlemidir. Bu işlem ile suda çözünmüş şekilde bulunan ve askıda kalan tüm yabancı maddelerin çözünmesi ve dibe çökmesi sağlanmaktadır. Yapılan çökertme işleminde ise kimyasallar kullanılmaktadır. İşlem sonunda ise arınan suyun pH dengesinin kullanıma uygun olması sağlanır. Yani tekrar kullanılabilecek düzeydedir.

Kimyasal arıtma sistemlerinde amaç suyun tekrar kullanıma hazır hale getirmektir. Temizlenen suyun kalitesine göre arınan su bazı işlemler için tekrar kullanılmaktadır.

 • Kış aylarında oluşan buzları eritmede,
 • Çıkan yangınları söndürmede,
 • Tuvaletleri temizlemede,
 • Araçları yıkamada,
 • Sulak alanları beslemede,
 • Soğutma işlemlerinde,
 • Sanayide,
 • Yeraltı su kaynaklarını beslemede,
 • Tarım alanlarını ve yeşil alanlarını sulamada kullanımını görürüz.

Farklı alanlarda kullanılan kimyasal arıtma, günümüzde aktif su arıtma işlemlerinden biri olarak tercih edilmektedir. Bu işlem su havuzlarının temizlenmesinin yanı sıra atık suların arındırılması ve ayrıştırılması için de tercih edilmektedir. Kısacası kimyasal arıtmanın amacı, mekanik arıtma sistemleriyle temizlenemeyen kirliliklerin çeşitli kimyasal maddeler kullanarak giderilmesidir. Maddelerin temizlenmesi için oldukça etkili ve kullanışlı olan bu sistem hem hızlı hem de kaliteli bir şekilde suları temizler. Dolayısıyla yeniden kullanılmaya hazır hale getirir.

Kimyasal Arıtma Nasıl Yapılır?

Günümüzde hızla büyüyen teknoloji ile su arıtma sistemleri de gelişti. Durum böyle olunca dünya genelinde pek çok alanda farklı arıtma yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu uygulamalar oluşan atık suları, çok kısa bir sürede maksimum düzeyde arındırarak tekrar kullanıma dahil eder. Bu özelliği sayesinde büyük bir ekonomik kazanç sağlar. Kimyasal arıtma çalışma mantığının aslında oldukça basit olduğunu söyleyebiliriz.

Kimyasal arıtma sistemlerinde uygulanmakta olan proses diğer teknikler ile sudan uzaklaştırılamayan sudaki bileşikleri kimyasal reaksiyon ile uzaklaştırma üzerinedir. Sudaki kirleticiler kimyasallarla çözdürülme mantığına dayanır. Bu sayede yabancı maddeler su moleküllerinde çözülmektedir. Kolloidal ve askıdaki maddelerin yumaklar haline gelmesi sağlanır. Ardından da çökeltilmesi sağlanarak sudan tamamı arındırılmaktadır.

Endüstriyel alanlarda tasarlanan atık su tesislerinde söz konusu arıtma prosesleri kombine olarak kullanılmaktadır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bazı işletmeler için zorunlu kılınan bu arıtma sistemlerinin firma henüz faaliyete geçmeden çalışır hale getirilmesi gerekir. Endüstri alanı ve atık suyun özelliğine göre farklı prosesler birleştirilerek verimliliğin üst safhalarda olması sağlanır. Bu sistem içerisinde uygulanan prosesler arasında yağ giderme, azot giderme, dezenfeksiyon, aktif karbon, filtrasyon ve fosfor giderimi yer almaktadır. Ayrıca koagülantlar, koagülasyon, karbon adsrobsiyon, filtrasyon, pH ayarlama, çöktürme, flokülasyon ve karıştırma gibi ekipmanlar kullanılmaktadır.

Kimyasal Su Arıtma Sistemleri Nelerdir?

Bu su arıtma sistemleri güçlü etkileri, kolay uygulanması ve diğer yöntemlere göre daha ucuz olması sebebiyle en çok tercih edilen arıtma proseslerinden birisidir. Bunun yanı sıra kimyasal arıtma uygulamaları üç kategori altında toplanmaktadır. Bu uygulamalar şu şekildedir:

 1. Nötralizasyon: En çok tercih edilen bu yöntem, asidik ve bazik özellikte yapısı olan atık sularının, uygun pH değerlerinin ayarlanması için uygulanan kimyasal bir işlemdir. Aynı zamanda bu uygulama, sudaki pH değerlerine göre asit veya baz ilave edilerek yapılmaktadır.
 2. Koagülasyon: Bu kimyasal arıtma yöntemi koagülant maddeleri, pH değerleri düzenlenen atık suya ilave edilmektedir. Su içerisindeki çözünen veya askıda kalan biyolojik ve fiziksel kirlerin bir araya toplanarak flok olmalarını yani çamurumsu yapıya bürünmelerini sağlayan bir işlemdir.
 3. Flokülasyon: Yukarıdaki uygulanan iki işlemden sonra kullanılan son uygulamadır. Kimyasal arıtma içerisinde çok önemli bir görevi üstlenen flokülasyon, uygulandıktan sonra arıtma işlemi tamamlanır. Daha önce arıtılan atık suların uygun hızda karıştırıcı cihazlar aracılığıyla karıştırma işlemidir. Koagülasyon ile oluşan küçük tanecikler, bir araya gelerek birleşir ve kolaylıkla çöken floklar oluşur. Bu sayede suyun yumuşatılması sağlanır.

Kirli ve atık suda, bu 3 işlem uygulandıktan sonra kimyasal arıtma işlemlerinin hepsi tamamlamış olur. Dolayısıyla tesislerde ortaya çıkan kirli ve atık sularını kısa süre içerisinde temizleyerek tekrar kullanıma girmesini sağlar. Kimyasal arıtmada önemli olan; bu 3 prosesin uygulama aşamasında maksimum seviyede gerçekleştirmesidir. Ancak bu sayede istenmeyen yabancı etmenler tam olarak kaybolur. İşlem sonrasında elde edilen suyun PH değerleri ve kalitesi de üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur.

Dünya su rezervlerinin günden günde tükendiği düşünüldüğünde su arıtma sistemlerinin önemi daha iyi anlaşılabilmektedir. Bunun yanında kirli ve atık suların farklı tekniklerle temizlenerek yeniden kullanılması her birey ve firma için önceliklendirilmesi gereken bir durumdur. Özellikle işletme proseslerinde su kullanan şirketler için aciliyet derecesindedir. Ancak yapılan bu arıtma işlemlerinin uzman bir firma tarafından yapılması çok önemlidir. Çünkü sudan yabancı maddeleri arındırma konusu hafife alınacak bir durum değildir. Detayları, kombine proseslerin kullanımı ve sonrasındaki suyun kalitesi hem bugüne hem de geleceğe dair önemli bir yatırımdır.

Paylaş :