Klordioksit

klordioksit

Klordioksit (CLO2) Nedir?

Sir Humprey Davy tarafından 1814 yılında bulunan klordioksit, bir tür dezenfektan olup etkin bir biyosittir. Klor ve oksijenden oluşur. ClO2 moleküler formüllü kimyasal bir bileşiktir. Bu kimyasal madde, oda sıcaklığında suda çözünür. Kırmızımsı veya sarımsı yeşil bir gazdır. Esas olarak içme sularının dezenfeksiyonunda kullanılır. Bunun yanı sıra antimikrobiyal amaçlı farklı şekillerde de kullanılabilir. Mikroorganizmaların hücre duvarları ve membranlarını dağıtarak infektivitelerini yok eder ya da onları öldürür.  

Tıbbi ortamlarda:

 • Ekipmanı, 
 • Yüzeyleri, 
 • Odaları,
 • Aletleri sterilize etmeye yardımcı olmak için kullanılabilir. 

Hastalıkları veya rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmamalıdır. Saf haliyle, ClO2 tehlikeli bir gazdır. Ancak çoğu insanın tehlikeli seviyelerde klordioksit içeren havaya maruz kalması muhtemel değildir. Çünkü havada hızla klor gazı ve oksijene ayrışır.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’ne (CDC) göre insanları zararlı bakterilerden ve diğer mikroorganizmalardan korumak için içme suyuna eklenir. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu (EPA), klordioksiti bir içme suyu dezenfektanı olarak kabul eder. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) İçme Suyu Kalitesi Kılavuzuna dahil edilmiştir. 

Klor Dirençli Patojenler

Su arıtma uygulamalarında klor, tercih edilen birincil dezenfektandır. Bununla birlikte birçok su kaynaklı patojen, klora karşı dirençlidir. Bu klora dirençli patojenler arasında hepatit, gastroenterit, kriptosporidiyoz ve Lejyoner hastalığına neden olabilen virüsler, parazitler ve bakteriler bulunur. Ancak son on yılda, bazı su arıtma gelişmeleri dezenfeksiyon verimliliğini artırdı. 

Cryptosporidium ve Cyclospora’nın önemli bir yüzdesini etkin bir şekilde uzaklaştırmak için gelişmiş pıhtılaşma süreci ve hızlı kum filtrasyonu kullanılmıştır. Bu kapsamda içme suyunun biyolojik güvenliğini artırmak için arıtma sonrası veya yerinde dezenfeksiyon yapılmaktadır. 

Klordioksitin Faydaları Nelerdir? 

klordioksit kullanım alanları
 • Bakteri ve virüslere karşı etkili, güçlü bir oksidan maddedir.
 • Serbest radikal oluşturan tek biyosittir. Aynı zamanda temas ettiği yüzeylerde reaktiftir. Etkisini oksidasyon ile gösterir.
 • Klor dirençli patojenler olan Cryptosporidium, Giardia ve Legionella bakterilerini yok eder.
 • Mikroorganizmaların membranlarını ve hücre duvarlarını parçalayarak mikroorganizma hücresindeki aminoasitlerle etkileşime girer. Mikroorganizmaların fonksiyonlarını ve enzim yapısını bozar. Mikroorganizma hücresinin protein sentezini durdurarak ölmesine neden olur.
 • Suyun geçtiği borular ve membranlarda, biyofilm tabakasını oluşturan mikrobiyolojik kalıntıyı yok ettiği gibi oluşumunu engeller.
 • Bu dezenfeksiyon ile kötü koku ve tat sorunlarına neden olan fenoller de yok olur.
 • Zararlı halojenli yan ürünlerin oluşumu engellenmektedir. Trihalometan ve halojene asidik asitler oluşmaz. Düşük dozajlarda bile (0,5 mg/lt) mayaları ve lactobasilleri öldürür.
 • Nitrojen, amonyak, aminler veya başka okside organik maddelerle reaksiyona girmez.
 • Suda, mikrobiyal kirleticilerin sağlık riskini tamamen yok eder. Aynı zamanda kimyasal kirlilik ve yan etkilerini de yok diyebileceğimiz kadar minimum düzeye indirmektedir.
 • Bakterilere karşı diğer dezenfektanlara göre daha düşük konsantrasyonlarda ve dozlarda etki sağlayan bir dezenfektandır. Serbest radikal oluşturabildiği için gereken reaksiyon süresi de oldukça düşüktür.
 • Suyun pH değerinden etkilenmez. 
 • Korozif değildir. Diğer dezenfektanlarla karşılaştırıldığında suda daha hızla çözünmektedir. 

Su Arıtmada Güçlü Dezenfeksiyon

Klorin dioksit bir dezenfektandır. İçme suyuna eklendiğinde, Cryptosporidium, Legionella ve Giardia gibi insanları hasta edebilecek bakteri, virüs ve bazı parazit türlerini yok etmeye yardımcı olur. Çevre Koruma Ajansı (EPA), içme suyundaki maksimum klorin dioksit konsantrasyonunu milyonda 0,8 parçadan (ppm) fazla olmayacak şekilde düzenler.

Endüstriyel Alanda Klordioksit Kullanımı

Klordioksit kimyası; çok çeşitli endüstriyel, petrol ve gaz, gıda ve belediye uygulamalarında kullanılmaktadır.

Yiyecek ve İçecek Üretimi: Kümes hayvanlarının işlenmesinde, meyve ve sebzelerin yıkanmasında kullanılan suda antimikrobiyal ajan olarak kullanılabilir.

Kâğıt İşleme: Kâğıt üretiminde odun hamurunu kimyasal olarak işlemek için kullanılır.

Tıbbi Uygulamalarda Klordioksit

Hastanelerde ve diğer sağlık hizmeti ortamlarında, klordioksit gazı tıbbi ve laboratuvar ekipmanlarını, yüzeyleri, odaları ve aletleri sterilize etmeye yardımcı olur. 

Legionella pneumophila bakterileri, potansiyel olarak ölümcül bir pnömoni türü olan Lejyoner hastalığına neden olabilen bir türdür. Bu kapsamda araştırmacılar, uygun konsantrasyonlarda klordioksitin hastane ortamlarında, Legionella bakterilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olmada hem güvenli hem de etkili olduğunu belirtmektedirler. 

Chemya Klordioksit

Dünyadaki birçok ülkenin yanı sıra Türkiye’de de patentli olan CHEMYA® Klordioksit, tehlikeli lejyonella bakterilerine karşı güçlü bir dezenfektandır. Aynı zamanda kullanımı ile ilgili birçok benzersiz avantaj sağlar. 

Mikroorganizmaların membranlarını ve hücre duvarlarını parçalayarak, mikroorganizma hücresindeki aminoasitlerle etkileşime girer. Mikroorganizmanın enzim yapısını ve fonksiyonlarını bozar. Böylece mikroorganizma hücresinin protein sentezi yapmasını durdurarak ölmesine neden olur. 

Çevreye olumlu düzeyde uyumlu olması nedeniyle, her çeşit su şartlandırmasında kullanımı mümkündür. Bununla birlikte CHEMYA® Klordioksit ürünü geniş pH aralığında etkilidir. Diğer dezenfektanlara göre suda daha hızlı çözünür. Aynı zamanda, aktif solüsyonu karanlık ve serin yerde saklama koşuluna bağlı olarak, yaklaşık 12 ay etkinliğini korur. 

Chemya SteriPlus

SteriPlus® mükemmel bir bakterisit(E.coli), spor öldürücü, virüs öldürücü, alg öldürücüdür.

Mikrobiyolojik güvenliğin garanti edilebilmesi için bir üretim tesisinin temizliğinin uygun dezenfeksiyon tedbirleri ile yapılması gerekmektedir. Bunun için İDEAL Biosid olarak SteriPlus® kullanımı sizi güvence altına alır. SteriPlus’ın faydaları şu şekildedir: 

 • Çok geniş bir etkinlik spektrumuna sahiptir.
 • Ekolojik olarak sakıncası bulunmamaktadır.
 • Ulaşılması mümkün olmayacak kadar geniş ekonomik avantajlar sunmaktadır.
 • Her yerde kullanılabilir.
 • Karmaşık olmayan ve ekolojik açıdan sakıncasız bir formüldür.

Diğer dezenfektanlara (Parasetik Asit, Hidrojen Peroksit, Sodyum Hipoklorit) kıyasla belirli pH aralığında 2,5 kat daha fazla oksidasyon gücü sağlar. Bu sayede daha az işçilik gerektirir.

Daha güçlü ve hızlı dezenfeksiyon etkisi, Parasetikasit ve klor ürünleri ile kıyaslandığında daha düşük dezenfektan maliyetleri, pH değerlerinde bağımsız dezenfekte etkisi vardır. Sürekli dezenfeksiyonu mümkün kılar.

Ana kaynağını yine  kolrdioksitten alan ster plus, bakanlık tarafından onaylanan özel bir formülasyona sahiptir.

Her alanda kullanıma uygun olmasının yanı sıra kullanım alanlarında yarattığı farklı verimlilik çıktıları vardır.

Hastane ve Sağlık Merkezlerinde SteriPlus

Hastane ve sağlık merkezleri iklimlendirme sistemleri içerisinde bulunan su buharlaşmanın da az olmasından dolayı belirsiz bir zaman zarfında muhafaza edilir.

Bu zaman içerisinde hareket halindeki su, oluşturduğu korozyon ve tortulardan dolayı tıkanmalara, sistemin ağır işlemesine ve benzeri sorunlarla birlikte, soğutulmuş su sistemlerinde oldukça sıklıkla rastlanan Pseudomonas türü bakterilere yataklık etmeye başlayacaktır.

Hastanelerde, sağlık ocaklarında ve kliniklerde, klordioksit kullanımı ile bu tür oluşumlar yok edilir. Chemya’nın yeni formülü SteriPlus’ın düzenli kullanımı ile tamamen engellenmiş olur.

Şebeke hattından başlayarak hastane veya kliniğin tüm su ulaşan noktalarında aynı performans ve çözüm ile:

 • Temiz, steril bir ortam,
 • Güvenli tedavi suyu,
 • Temiz içme suyu,
 • Temiz su depolama tankları,
 • Temiz kullanım suyu,
 • Lejyoner kontrolü sağlanmaktadır. 

Böylece güvenli hizmet sağlamak sağlık merkezleri için mümkün hale gelir.

Sanayide SteriPlus Kullanımı

Canlı hücrelerde bulunan taşıyıcı proteinleri bir daha oluşmamak üzere yok ederek sudaki mikroorganizmaları öldürür. Bu sebeple sanayi bölgelerinde Steri Plus tercih edilir.

Sanayide SteriPlus Avantajları:

 • Korozif değildir.
 • Hızlı ve yüksek etki sağlar.
 • Lejyonlerlere karşı kesin çözüm sağlar.
 • Bakım maliyetlerini düşürür.
 • Biyofilm tabakasını yok eder.
 • Sisteminizde %40’a varan enerji tasarrufu sağlar.

Ayrıca SteriPlus dezenfeksiyon işlevi pH değerinden neredeyse hiç etkilenmez. Böylece SteriPlus Klordioksit, alkali bulunan ortamlarda da hiçbir sorun çıkmadan kullanılabilir.

Hemen her  alanda güvenle kullanılan SteriPlus tarımdan damacana temizliğine kadar geniş bir kullanım alanı yelpazesine sahiptir. Bu noktada  ihtiyaçlarınızı tespit edip uygulama  alanını tercih edebiliriz. 

SteriPlus ile daha temiz ve yaşanabilir bir alana ulaşabilirsiniz.   

Sık Sorulan Sorular

Klordioksit ne işe yarar?

Suyu steril hale getirir ve içilebilir olmasını sağlar. Hastane odalarında enfeksiyona sebep olacak patojenlerin etkisiz hale gelmesini sağlar. Kâğıt üretiminde, hamurun kimyasal olarak işlenmesine yardım eder. Mikroorganizmaların membranlarını dağıtır, onları öldürür. Klora dayanıklı olan su kaynakları parazitlere karşı güçlü bir dezenfektandır. Virüslerde protein üretimini durdurup ortadan kaldırır.

Klordioksit insana zarar verir mi?

Bu madde seyreltildiği hali ile kullanıldığı takdirde insan sağlığına bir zarar vermemektedir. Yüksek oranda maruz kalındığında, cildi ve gözleri tahriş etme olasılığı vardır. İçtiğiniz sudaki klordioksit miktarı, olması gerekenden fazla ise böbrek hastalıklarına yol açmaktadır.

Chlorine Dioxide nasıl kullanılır?

Klor dioksitin ana kullanımı su arıtımı ve dezenfeksiyonu işlemleridir. Oksidasyon yöntemiyle dezenfekte işlemi gerçekleşir. Yalnızca kendisine elektron veren maddeler ile reaksiyona girmesi sağlanır. Yapısı gereği 19 elektronu vardır. Tepkimeye girdiği maddeden bir elektron alır. Dezenfeksiyon sırasında klor dioksit, protein oluşumunu önleyerek virüsleri yok eder.

Klordioksit nasıl hazırlanır?

Asidik sodyum klorit/ sodyum klorat çözeltileri gerekmektedir. Genellikle gaz veya sulu çözelti halinde üretimi vardır. Klordioksit gazı için; sodyum klorit ile hidroklorik asit ya da klor kullanılır. Bir diğer klor dioksit üretim yöntemi olarak; sodyum klorit, klor gazı, sülfürik ya da hidrik asit ve sodyum hidrojen klorit kullanılmaktadır.

Chemya Klordioksit nasıl kullanılır?

Bakteri ve virüslere karşı silahımız klordioksittir. Suda oluşan bakterileri yok eder. Aynı zamanda oluşmasını da engeller. Klordioksit 1/10 ya da 1/100 oranında seyreltilir. Ardından tüm yüzeylerde doğrudan uygulanır. Serin ve karanlık bir yerde klordioksit solüsyonu muhafaza edebilirsiniz. Ömrü 12 aydır.

SteriPlus Nerelerde Kullanılır?

 • İçme Suyu
 • Damacana Temizliği
 • Agrar/Tarım
 • Sanayi Su Şartlandırma
 • Klinik Proses Şartlandırma
 • Atık Su Şartlandırma
 • Gıda Çözümleri
 • Hayvancılık Çözümleri

Kapsamında SteriPlus kullanılabilmektedir.

SteriPlus’un Ömrü Ne Kadardır?

SteriPlus daha uzun raf ömrüne sahiptir. Böylece uzun süre dezenfekte olan ve güvenli bir ortama sahip oılabilirsiniz. Raf ömrü kullanım alanının özelliklerine göre değişkenlik göstereceğinden bu konuda bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.