Lejyonella Yaşam Şartları

Lejyonella Yaşam Alanları- Risk Bölgeleri 

 

Özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanların belli alanlarda günde birkaç defa “su” ile temasa geçtiklerinde Lejyoner hastalığının çıkma riski çok yüksektir.

İnsan tüketimi için içme suyu, hazırlanan su temini sistemlerini çalıştıran operatörleri (örneğin hastaneler veya kuruluşlar) suyun kalitesinden sorumludur.

Boru hatlarının ıslak yüzeyleri özelikle risk taşımaktadır. Bu tür yerler istenmeyen bakteri topluluğu (biyofilm) için ideal bir üreme alanı oluşturmaktadır.

Duş yaparken oluşan ince su buharından dolayı akciğere yerleşen lejyonella aresoleri solunabilinir.

Uzun vadede zarar verirler ve ağır enfeksiyonlara sebebiyet vermektedirler.

Su arıtımında patenli CHEMYA® Klordioksit uygulaması manuel olarak herhangi bir tehlike içermeyen Klordioksit üretimini sağlamaktadır. Reaktant bileşenlerin bir araya gelmesiyle spontane klordioksit meydana gelmektedir.

Almanya Federal İş Güvenliği Enstitüsü CHEMYA® Klordioksit üretim metodunu iş güvenliği acısından sakınca teşkil etmez olarak değerlendirmektedir.

Bidon ürünü olan kullanıma hazır çözelti sorunsuz birçok değişik alanda çok yönlü olarak kullanılabilir.

Biyofilmleri kalıcı olarak yok etmesinin yanında CHEMYA® Klordioksit ayrıca sürekli işleyen boru sistemlerinde aralıksız dezenfeksiyonu sağlamaktadır. Bunun dışında etkili şekilde mikrop, bakteri, virüs, mantar ve alg oluşumu ortadan kaldırır.

İçme Suyunda Lejyonella Tehlikesi

Tehlikeli bölge Banyo: “Termik dezenfeksiyon” denilen işlemler biyofilmler bakteriler için üretim alanı oluşturmaktadır. 70 ° derecelik bir su sıcaklığında (lejonella bakteri bu ısıda ölmektedir)teknik olarak çok zordur çünkü boruların uç kısımlarında bu dereceye ulaşmak neredeyse imkansızdır (olası yanma riski!).

Bunun dışında galvanize boruların enstalasyonunda erken zamanda aşınma beklenmektedir. Yükselen enerji fiyatları da göz önünde bulundurarak, ayrıca bu tip borular ekolojik ve modern bir güneş enerji sistemini veya ısı pompası teknolojisiyle kombine edilmediğinden termik dezenfeksiyon işlemi son derece pahalıdır.

Yaşam Şartları

Lejyonella için en iyi yaşam şartları aşağıdaki gibidir:

  • Tatlı ve tuzlu su
  • Taze su katılımları
  • Uzun bekleme süresi
  • 25–50 °C arasındaki sıcaklık
 

Farklı Sıcaklıkların Lejyonellaların Çoğalmasındaki Etkisi

Sıcaklık aralığıÇoğalma oranı üzenindeki etki
20 °C’ye kadarÇok yavaş çoğalma
20 °C’den itibarenÇoğalma oranı yükselmekte
30° – 45 °COptimum çoğalım
50 °C’den itibarenÇoğalma çok az
55 °C’den itibarenÇoğalma artık mümkün değil
60 °C’den itibarenLejyonella imha edilir