Sıvı Tıbbi Atık Nötralizasyon Sistemleri

Sıvı Tıbbi Atık Nötralizasyon Sistemleri

Nötralizasyon tankında bulunan tıbbi sıvı atıklarının kanalizasyona deşarjında, pH oranı 6-9 aralığında olmalı ve gerekli mikrobiyolojik dezenfeksiyon sağlanmalıdır. pH oranının uygun olmadığı durumlarda asit veya baz ilave edilerek şartlar elverişli duruma getirilmeli, tıbbi atık sıvılarının dezenfeksiyonu için de güçlü bir dezenfektan kullanılmalıdır.

Nötralize Ne Demek? Nötralizasyon Nedir?

Nötralize, bir asidin bir baz ile reaksiyona girerek tuz ve su oluşturduğu bir asit-baz reaksiyonudur. Nötrleştirilmiş çözeltinin pH’ı, reaktanların asit kuvvetine ve konsantrasyonlarına bağlıdır.

 • Bu yöntem atık suların arıtımında atık suların oluşturduğu zararı azaltmak için kullanılmaktadır.
 • Nötralizasyon, antasit tabletlerin imalatında kullanılır.
 • Nötralizasyon reaksiyonu, toprağın pH’ını kontrol etmek için kullanılır.

STERIBOX®

Chemya A.Ş. olarak gerekli keşif ve projelendirmeler sonrasında kurulumunu yaptığımız, düzenli kontrollerini sağladığımız Steribox® Sıvı Tıbbi Atık Nötralizasyon Sisteminin, genel olarak işleyişi de bu şekildedir. Kısacası, sistemin bağlı olduğu otomasyon cihazı ile bu işleyişin kontrolü sağlanmaktadır.
Hastane veya laboratuvarların bulunduğu şehrin, su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü tarafından atık suların kanalizasyona deşarjı yönetmeliğinde belirtilen parametreler için, numune alımları yapılmakta ve yine analiz sonuçları sistemimizde kayıt edilerek raporlanmaktadır.

Sistemden Alınabilen ve Takibi Sağlanan Parametreler

 • Alarmlar
 • Tarih, Saat
 • Kullanılan probların (pH, ORP, Klordioksit) ömürleri (saat)
 • Çalışmadığı süre (saat, dakika)
 • Çalıştığı süre (saat, dakika)
 • pH değerleri
 • Sıcaklık (°C)
 • Dezenfektan / dezenfektanların cinsi
 • Dezenfektan / dezenfektanların konsantrasyonları (mV, %, ppm)
 • Dezenfektan / dezenfektanların temas süresi (dakika)
 • Atık dezenfektan konsantrasyonu (mV, %, ppm)
 • Atık miktarı (litre)
 • Kimyasal Tankların izlenmesi
 

STERIBOX® Sistem Kurulumunu Gerçekleştirdiğimiz Sağlık Kuruluşları

 • AMERİKAN HASTANESİ
 • KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 • MED AMERİKAN TIP MERKEZİ
 • KOÇ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • MEDICALPARK PENDİK
 • MEDICALPARK MERSİN

Sık Sorulan Sorular

Nötralize etmek ne demek?

Nötralizasyon, TDK anlamı olarak; tarafsızlaştırmak ve yansızlaştırmak anlamındadır. Bu ifadeyi günlük hayatta çeşitli alanlarda kullanıyoruz.

Kimyada nötralize olmak ise baz maddelerin asit maddeleri nötralize ederek ortadan kaldırmasıdır. Birçok kimyasal madde, birbirini yok eder ya da engeller.

Arıtmada nötralizasyon nedir?

Su, atık haldeyken içinde çözülü halde ya da askıda olan katı ve zararlı maddeler bulunmaktadır. Nötralizasyon, bu maddelerin çökelmesi ve ardından sudan uzaklaşmasını sağlayan bir işlemdir. Sonuç olarak, kimyasal arıtma tesislerinde nötralizasyon tankında olan suyun uygun pH aralığına gelmesi ile sonuçlanır. PH ölçüm cihazı kontrolü ile dozlama yapılmaktadır. Böylelikle, nötr değerler ortaya çıkar.

Nötralize nasıl yapılır?

Kireç taşları ve asidik su buluşur. Bu buluşmada kireç taşlarının özelliği aktif olur. Dolayısıyla, nötralize özelliği olan kireç taşları sayesinde sudaki asit azalır. Böylece doğaya daha az zarar gelir.

Nötralizasyon neden yapılır?

Amaç asidik olan zararlı suyun asit oranını indirmek ve bu suyun çevreye zarar vermesini engellemek. Buna ek olarak, yürürlükte olan yönetmeliklere göre tesisatlarda nötralizasyon ünitesi kullanımı zorunludur.

Hidroklorik Asit nasıl nötralize edilir?

Hidroklorik asit; birçok işlem ile meydana gelen bir kimyasaldır. Bu işlemlerden en bilineni, elementlerin doğrudan reaksiyona girmesidir. Hidrolik asit; İnorganik tuzlar ve su bazları ile reaksiyona sokulmaktadır. Böylece nötralize edilmektedir.

Nötralizasyon cihazı nedir?

Nötralizasyon cihazı; atık suyun pH dengesini ve nötralize olmasını sağlayan cihazdır. Laboratuvarda gerçekleştirilen işlem sırasında oluşan asit ve çeşitli atık sıvıyı, hızlı ve sağlığa zararlı olmayacak şekilde nötralize eder. Bu cihazlar, kalite standartlarına uygundur. Aynı zamanda, kullanıma sunulabilmesi için testlere tabi tutulur. Buna ek olarak, atıkları yasal sınırlar içinde muhafaza eder, gürültü yapmaz.

Nötralizasyon tankı ne zaman kullanılır?

Nötralizasyon için asidik kimyasal atık ile kalsiyum karbonat temas etmelidir. Bu yöntem ekonomik olduğu için yaygındır. Bu yöntem uygulanırken asidik özelliği yükselen suyun şebeke ve giderlere hasar vermemesi gerekir. Böylece, atık hale gelen suyun deşarj değerlerine ulaşması için ise nötralizasyon tankı devreye girer.