CHEMYA ® SU VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Su Kalitesi Ölçümü

İçilen suyun içinde bulunan katı maddelerin ölçümü ile su kalitesi ölçümü yapılabilmektedir. Laboratuvarlarda profesyoneller tarafından yapılan bu ölçümler günümüz teknolojisi ile artık evlerde de yapılabilmektedir. Yapılan ölçüm ile suyun içinde bulunan gözle görülmeyen katı maddelerin tespit edilmesi mümkün olmaktadır. Su kalitesini ortaya koyan değerler arasında TDS değerleri yer alır. Su kalitesi ölçüm cihazı sayesinde suyun değerlerini ölçebiliriz. Böylece doğru analiz neticelerine bakarak dönüşüm sürecine başlarız. Bu organizasyon bize kaliteli suya erişim hakkı tanır.

Burada bulunan çözünmüş maddeler aynı zamanda bizim için bir değerlendirme aracıdır. Suyun içilebilir ya da içilemez olduğunu ortaya çıkarır. İçebileceğimiz suyu tadından da tanırız. Çünkü; bu maddeler suyun tadını çok fazla etkilemektedir.

Su kalitesi ölçümü yapılarak suyun PH değeri ve PPM değerleri de ölçülmektedir. Bu ölçülerin belirlenen kriterler içinde olması halinde; suyu içilebilir ve kaliteli olarak değerlendiririz.

Ölçümler ve su analizi için bizden randevu alabilirsiniz. Hizmet detayları için iletişim kanallarımızı aktif biçimde kullanmanızı öneririz.

Su Kalitesi Ölçümünü Neden Yaparız?

su kalitesi ölçümü

İçeceğimiz suyun sağlıklı olmasına karşı beklentimiz vardır. Tabii ki bu beklenti gerçekleşmelidir. Bu beklentinin gerçekleşmesi adına su kalitesi ölçümü yaparız. Su kaynağından çıkarak musluklara ulaşana kadar çeşitli aşamalardan geçmektedir. Bu aşamalarda suyun gerçekten arıtıldığından ve içindeki zararlı maddelerden arındığından emin olmak isteyen kişiler su kalitesi ölçümü yapmak istemektedirler. Sonuç olarak yapılan ölçümler ile içilmeye en uygun suyun elde edilmesi amaçlanmaktadır.

İnsanların sağlıklı bir yaşama sahip olmaları için her gün iki litre su içmeleri önerilmektedir. İçeceğimiz suyun ise mutlaka belirli standartlarda olması gerekiyor. Yapılan ölçümler ile bu standartlara sahip olan suya erişerek tüketmek amaçlanmaktadır. Özellikle musluklardan akan suyun kaliteli olduğundan ise çoğu zaman emin olmak mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı pek çok kişi su kalitesi ölçümü cihazı alarak evlerinde ölçümü kendileri yapmaktadırlar.

Su Kalitesi Ölçümü Nasıl Yapılır?

Su kalitesi ölçümü evde yapılması için kullanılan cihazlar bulunmaktadır. TDS metre denilen bu cihazlar ile kişiler kendi kullandıkları suyun kalitesini de ölçebiliyorlar.  TDS suyun içinde bulunan çözünmüş bütün katı maddelerin yoğunluğu hakkında bilgi vermektedir. Kesin sonuç için aynı suda birkaç kez ölçüm yapılması yararlı olmaktadır. Bu oranın ölçümü için; su gönderim ana kaynağını test ederiz. Suyun kullanıma sunulana kadar geçirdiği dolaşım süreci ve yol haritası üzerinden farklı örnekler alırız ve test yaparız.

Sürecin ana kaynak ve güzergâh arasında ilerletilmesi sorunun nerede ortaya çıktığını bulmamızı sağlar.

Yapılan TDS ölçümleri yönetmeliklerde belirtilen ölçülerin arasında çıkıyor olması çok önemlidir. Günümüzde pek çok insan içme suyunu pet şişelerde ya da damacanalarda almaktadırlar. Su pet şişe de ya da damacanada alındığında da ölçüm yapılarak alınan ürünün kalitesinden emin olmak mümkün oluyor. Suyu satın almayan bunun yerine arıtma cihazı kullanan kişiler de TDS ölçümlerini düzenli şekilde yapmalıdırlar. Böylece içilen suyun sağlıklı olduğundan emin olmak mümkün olabilmektedir.

Su Kalitesi Parametreleri Nelerdir?

Parametreler; su kalitesi parametreleri olarak yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu parametreleri taşımayan sular içme suyu olarak kabul edilemezler. Her bir değerin normal sınırları nelerdir konusunda da yönetmelikler bulunmaktadır.  Nihayetinde sağlıklı bir suyun içinde hastalık yapıcı patojenik maddelerin bulunmaması gerekir. Ayrıca su berrak ve renksiz olmalıdır. İçinde kurşun gibi insan sağlığını uzun vadede olumsuz etkileyecek maddeler olmamalıdır.  Yanı sıra suda insanı rahatsız edecek koku ve tadın olmaması gerekmektedir. Sert kireçli ya da aşındırıcı olmamalıdır. Su kalitesi parametreleri arasında şunlar yer almaktadır.

  • Fiziki ve estetik parametreler
  • İnorganik parametreler
  • Radyoaktivite parametreleri
  • Organik parametreler
  • Mikroorganizmalar

Değerlendirme esnasında belirlenen değer aralığının altında veya üstünde kalan su kalitesiz su olarak kabul edilecektir.

Su Ölçümünde PPM Ne Demek?

İnsanların karşısına çıkan değerler arasında; PPM bulunmaktadır. PPM milyonda bir anlamına gelen bir ölçü birimidir. Suyun kalitesini ölçmek için kullanılan TDS değerinin sayısal anlamını ifade etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü içme suyunun TDS ölçüm değerlerinin maksimum 500mg/L (500ppm) olması gerektiğini belirtmektedir. Ölçümleri bu değerin üzerinde çıkan suların tüketilmesi insan sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır. PPM kısaca bir tanımlamayla Mg/L ile PPM birbirine eşit değerlerdir. Ppm değerleri normal sınırlar içinde olan suyun içimi kolay ve sağlıklıdır. Bu değerlerin üzerinde çıkması halinde ise suyun satı bozulmakta ve sağlıksız olmaktadır.

Su TDS Değeri Ne Demek?

Su TDS değeri; suyun içindeki çözünmüş katı maddelerin miktarını ifade eder. Kış aylarında barajlarda su miktarının çok olması ile TDS değeri düşük olarak bulunabilmektedir. Yaz mevsiminde ise suyun buharlaşması nedeniyle barajlardaki su miktarı azalır. Bu nedenle; suyun içindeki çözünmüş katı maddelerinin oranı da yükselir. Suyun TDS değerinden emin olmak için farklı cihazlarla birkaç kez ölçüm yapılması yararlı olmaktadır.

Su Kalitesi Değerleri Kaç Olmalı?

Suyun kalitesinin öğrenilmesi için yapılan ölçümlerin ardından TDS değerinin en az 150 ppm en fazla da 500 ppm olması halinde güvenilir olduğu belirtilebilmektedir. TDS ile suyun iletkenliği ölçülmektedir. İletkenlik yani saflık olarak da tanımlanan TDS değeri normal sınırlar içinde olmak zorundadır. Bu değerler olumlu veya olumsuz durumu tespit edebilmemiz için oldukça önemli değerlerdir.  Fakat iletkenlik değeri olması gerekenden yüksekse o suyu içmek için kullanmamamız gerekir.

Suyun kalitesini ortaya koyan parametreler arasında sertlik derecesi de bulunmaktadır. Suyun sertlik derecesi ise PH ile ölçülmektedir. PH değerleri normal olan sularda vücut için gerekli olan iyonların bulunduğu anlaşılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; içilebilir suyun PH değeri 7-8,5 ph arasındadır. Bu canlı organizmaların tüketimi için sağlıklı olan veridir.

Su Kalitesi Kontrol Yönetmeliği

su kalitesi ölçümü

Su kalitesi kontrol yönetmeliği ile ülkemizde kullanılan suyun hangi kalitede olması gerektiği belirlenmektedir.  Nitekim; yönetmeliğin birinci maddesinde,

  • Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının verimli kullanılması,
  • Korunması,
  • Sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak kullanılması
  • Bunun için alınması gereken hukuki ve teknik esaslar belirlenmektedir.

Belirlenen esaslar ülkemizde şebekelerden verilen sularda hangi standartların olması gerektiğini belirlemektedir. Bunun yanında pet şişelerde ve damacanalarda satılan sularda yönetmelikte belirtilen standartları taşıması gerekmektedir.  Ayrıca evinde arıtma cihazı kullanan kişilerde yönetmelikteki standartları arıtıcıdan suda TDS metre kullanarak ölçebilmektedirler.

Paylaş :