CHEMYA ® SU VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Su Kirliliğini Önlemek için Neler Yapmalıyız?

Son zamanlarda su kirliliği giderek artmaktadır. İnsanlar; gölleri, denizleri, nehirleri ve benzer su kanallarının kirletmeye başladılar. Bu durum da ekolojik sistemi derinden sarsmaktadır. Hem binlerce canlı türünün yuvası hem de insanların yaşamasını sağlayan su, önlem alınmazsa yakın zamanda kullanılamaz duruma gelecek gibi görünüyor.

Su, yaşamın simgelediği için yer yüzünde bulunan tüm canlılar için oldukça önemlidir. Ona her alanda ihtiyaç duyuyoruz. Her şeyden önce su, doğal ihtiyacın simgesi konumundadır. Dünyanın dörtte üçü sularla kapladır ve bu insanoğlu için büyük bir nimettir.

Milyonlarca deniz canlısı için de yaşam alanı konumundadır. Bitki, hayvan, insan fark etmeksizin herkesin ortak ihtiyacıdır. Bundan dolayı bilinçli olmalı, sahip olduğumuz su kaynaklarını korumalıyız.

Su Kirliliği Nedir?

Su kirliliği, doğal su kaynağının atıklarla ya da kimyasallarla kirlenmesine verdiğimiz isimdir. Bu kirliliğin önemli bir konu olmasının sebebi, suyun tüm canlılar için yaşam kaynağı olmasıdır. Ekolojik dengeyi sağlayan su, bu şekilde kirlenmeye devam ederse yakın zamanda su kaynaklarının tükenmesi kaçınılmaz sondur.

Fabrikaların çevreye yaydığı atıklar, kimyasal ürünler, insanların bilinçsizce atıklarını sulara bırakması suyun kirlenmesini tetiklemektedir. Çağımızın en büyük tehlikesi olan su kirliliği için yeterince önlem almıyoruz. Aldığımız basit önlemlerle bu kirliliğin önüne geçebiliriz.

Kirli olan su tahmin edilmez sonuçlara yol açmaktadır. Doğayı tahrip eden bu olayda en çok etkilenen ise bölgede yaşayan su canlılarıdır.

Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

Su kirliliğinin pek çok sebebi bulunmaktadır. Öncelikle bireysel atıklarımızı su kaynaklarına atmamız bu kirliliğe sebep olmaktadır. Bireysel atıkları bazı insanlar çok fazla ciddiye almamaktadır. Ancak unutmamak gerekir ki dünya üzerinde yaşayan tek canlı insan değildir.

 • Pek çok insan bireysel çöplerini düşünmeden su kaynaklarına bırakmaktadır. Bu da suyun kirlenmesine sebep olan en büyük etkenlerdendir.
 • Su kirliliğinin meydana gelmesinin diğer bir sebebi ise fabrikaların atıklarını su kaynaklarına boşaltılmasıdır. Fabrikaların baca takmaması hava kirliliğini ne kadar etkiliyorsa atıklarını imha etmeden ve ayrıştırmadan su kaynaklarına bırakması da suyu bir o kadar etkiliyor. Günümüzde hala kullandığı kimyasalı su kaynaklarına dölken şirketler mevcuttur. Şirketlerin bu tutumu yüzünden temiz su kanyakları yavaşça azalmaktadır.
 • Kimyasal maddeleri gündelik yaşantımızda sıklıkla kullanıyoruz. Temizlik, sanat, bilim ve buna benzer alanlarda kimyasala ihtiyaç duyabiliriz. Her kimyasalın kullandığı alan farklıdır. Fakat bunların fazlası insanlara ve doğaya zarar vermektedir.
 • Su kirliliğinin diğer sebebiyse deniz araçlarının deniz üzerinde bıraktığı mazot ve benzindir. Bu araçlar doğrudan su üzerine benzin bile dökebiliyorlar. Tüm bunlar birleştiğinde su kaynaklarımız ciddi hasar görmektedir.

Su, insanın ve tüm canlıların en önemli ihtiyaçlarından biridir. Bu yüzden su kaynaklarına zarar vermek insanın geleceğini de tehdit etmek demektir.

Su Kirliliğinin Sonuçları Nelerdir?

 • Su kirliliği, kendini şimdiden göstermeye başladı. Her türlü su canlısının nüfusu giderek azalmaya başladı. Denizlerde eskisi kadar canlı türü yok. Suyun kirlenmesi, denizde yaşayan suları da etkiledi. Şimdi birkaç türü yok olan bu deniz canlılarının diğer türleri ileride tamamen yok olacak gibi görünmektedir.
 • Kirli suyun sonuçlarının bir diğeri de insanların su kaynaklarını artık yeterince kullanamıyor oluşudur. Eskiden içilebilir olan doğal su kaynaklarından şu anda su içemiyoruz. Çünkü bazı su kaynakları artık yarardan çok zarar vermeye başladı. Bu durumu şu anlık suları arıtarak atlatmaya çalışıyoruz. Fakat bu da kısa süreli bir çözümdür.
 • Su kirliliği, kuraklığı da kendisiyle beraber getirmektedir. Kalitesiz su kalitesiz tarım ürünlerine sebebiyet vermektedir. Bu durumda da ekilen ürünler ya istenilen kadar çıkmıyor ya da artık eskisi kadar lezzetli olmuyor. Her iki durumda da insanlık ciddi boyutlarda olumsuz etkilenmektedir.
 • Kirlenen su, mutasyonlu canlılara da sebep olmaktadır. Bazı hayvanlarda beklenmedik mutasyonlar ortaya çıkmaktadır. Bu da aynı durumun insanlar için de yaşanabileceğini göstermektedir. Bu korkunç senaryonun gerçekleşmemesi için suyun kirlenmesi hakkında önlem almak gerekiyor.

Su Kirliliği Nasıl Önlenir?

Suyun kirlenmesini önlemek için tüm insanların elini taşın altına koyması gerekiyor. Hiçbir atığın yeri su değildir. Öncelikle bunun bilincinde olmak gerekir. Atıkları su kaynaklarına atmak yerine bu atıklar için ayrılan özel bölümlere dökülmelidir.

Biz, bireysel atıklarımızı en aza indirdiğimizde elimizden geleni yapmış oluyoruz. Bu hassasiyetin aynısını fabrikalar da gösterdiği takdirde sular kirlenmekten kurtulacaktır.

Suyun kirlenmesi, kimyasal atıkların su kaynaklarına dökülmesinden de kaynaklanıyor. Kimyasal atıklar için belirlenen atık depolama birimleri mevcuttur. Hem fabrikalar hem de bireysel kimyasal atıklar suyun kirlenmesine sebep olmaktadır. Herkes kimyasal atıklarını suya karışmayacak şekilde gerekli depolama bilimlerinde saklamalıdır. Çünkü kimyasal atıklar, diğer atıklardan çok daha fazla tehlikelidir.

Eğer bu kirliliği azaltmak istiyorsak plastik kullanımını da azaltmamız gerekmektedir. Çünkü plastik doğa için çok zararlıdır. Yüzlerce yıl kaybolmayan plastik aynı zamanda temiz suyun kirlenmesine de sebep olmaktadır.

Plastik gibi poşet kullanımı da suyun kirlenmesine neden olacak ürünlerdendir.

Tüm bu maddelere dikkat ettiğimiz takdirde sularımız kirlenmeyecek ve uzun yıllar boyunca temiz suya ulaşabileceğiz.

Sık Sorulan Sorular

 1. Su kirliliğinin ana kaynağı nedir?

  Su kirliliği, çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Ancak yaygın olarak, insan faaliyetleri su kirliliğinin ana kaynağı olarak kabul edilir. İnsan faaliyetleri arasında su kirliliğini neden olabilecek en yaygın olanlar şunlardır: atık sular, tarım, endüstri, evsel atıklar, doğal afetler.

 2. Su kirliliği nerelerde olur?

  Suların kirliliği, çeşitli nedenlerden dolayı farklı yerlerde olabilir. Örneğin, atık sular, çevresel kirlilik, tarım ve endüstri faaliyetleri, doğal afetler ve insan etkisi gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu nedenlerle, suların kirliliği, nehirler, göller, denizler ve diğer su kaynaklarında görülebilir.

 3. Su kirliliği canlıları nasıl etkiler?

  Su kirliliği, çeşitli canlılar için ciddi bir tehlike oluşturabilir. Canlıların sağlığı ve yaşamları, su kirliliğinin derecesine ve tipine göre etkilenebilir. Kimyasallar, suda bulunan canlıların sağlığını veya yaşamlarını tehlikeye atabilir. Örneğin, bazı kimyasallar, suda bulunan balıkların ve diğer su canlılarının hormon düzenini bozabilir veya onların gelişimini veya üreme yeteneklerini etkileyebilir. Diğer yandan, mikrobiyolojik kirlilik suda bulunan patojenlerin (hastalık yapan mikroorganizmalar) sayısının artmasına neden olabilir. Bu, suda yaşayan canlıların sağlığını veya hayatlarını tehlikeye atabilir, aynı zamanda insanlar için de sağlık riski oluşturabilir. Fiziksel kirlilik ise suda bulunan canlılar için fiziksel bir tehlike oluşturabilir. Örneğin, plastik parçaları suda bulunan balıkların ve diğer su canlılarının boğulmasına veya yaralanmasına neden olabilir. Ayrıca suda bulunan canlıların normal yaşam alanlarının bozulmasına neden olabilir. Son olarak, biyolojik kirlilik suda yabancı canlıların ortaya çıkmasına neden olur. Bu canlılar, suda bulunan doğal canlıların yaşamlarını etkileyebilir, örneğin yerli canlıların besin kaynaklarını tüketebilir, rakip olabilecekleri için yerli canlıların popülasyonlarını azaltabilir veya yerli canlıların sağlığını tehlikeye atabilir.

 4. Denizlerin kirliliği nasıl önlenir?

  Atık yönetimi, denizlerin kirliliğini önlemek için önemlidir. Bu, insanların atıklarını doğru bir şekilde yönetmelerini içerir. Bu, insanların atıklarını geri dönüştürmelerini, geri kazanmalarını veya doğal olarak parçalanabilir hale getirmelerini içerebilir. Denizlerin kirliliğini önlemek için endüstriyel faaliyetlerin kontrolü önemlidir. Bu, endüstriyel faaliyetlerin denizleri kirletmemelerini sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını içerir. Tarım kontrol yöntemi ise denizlerin kirliliğini önlemek için önemlidir. Bu, tarım faaliyetlerinin denizleri kirletmemelerini sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını içerir. Örneğin, tarım alanlarındaki toprak erozyonunu veya tarım atıklarının denizlere gitmesini önlemek için gerekli önlemler alınabilir. Aynı zamanda, denizlerin kirliliğini önlemek için doğal koruma da önemlidir. Bu, doğal kaynakları koruma yollarının uygulanmasını içerir. Örneğin, denizlerdeki doğal hayatı koruma yollarının uygulanması, denizlerin kirliliğini önleyebilir. Son olarak, denizlerin kirliliğini önlemek için eğitim ve bilinçlendirme gerekir. Bu, insanların denizleri kirletmemeleri için nasıl davranmaları gerektiğini bilmelerini sağlar.

 5. Su kirliliği zararları nelerdir?

  Su kirliliği, çeşitli zararlara neden olabilir. Bu zararlar arasında en yaygın olanlar şunlardır: Su kirliliği, insan sağlığını tehlikeye atabilir. Su kirliliği, bakteri, virüs, parazit veya kimyasallar gibi zararlı maddeler içerebilir. Bu maddeler, insanların sağlığını etkileyebilir veya hastalıklarına neden olabilir. Su kirliliği, suda yaşayan canlıların sağlığını veya hayatlarını tehlikeye atabilir. Su kirliliği, canlıların hormon düzenini bozabilir veya onların gelişimini veya üreme yeteneklerini etkileyebilir. Su kirliliği, çevre için zararlı olabilir. Su kirliliği, suda yaşayan canlıların normal yaşam alanlarını bozabilir veya suda yaşayan canlıların popülasyonlarını azaltabilir. Su kirliliği, ekonomi için zararlı olabilir. Su kirliliği, balıkçılık veya turizm gibi sektörleri etkileyebilir veya su kaynaklarının kullanımını engelliyebilir. Su kirliliği, insanların sosyal hayatlarını etkileyebilir. Örneğin, su kirliliği, insanların su kaynaklarını kullanmalarını engelliyebilir veya insanların su kaynaklarına ulaşmasını zorlaştırabilir.

Paylaş :