CHEMYA ® SU VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Suda Koliform Bakteri Nasıl Temizlenir?

Su; tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi açısından çok önemli bir gereksinimdir. Ancak son zamanlarda çarpık kentleşme, hızlı nüfus artışı ve endüstri alanının gelişmesiyle beraberinde su ve su kaynaklarına olan ihtiyaçta artış göstermektedir. Ve bununla orantılı olarak koliform bakteri gibi zararlı organizmalarla da kirlenmektedir.

İçme suyunun kalitesi dünya çapında insan sağlığı açısında oldukça önemli bir konudur. Çünkü suların yeterli seviyede dezenfekte edilmemesi halinde çeşitli hastalıklara neden olabilmektedir. Bu sebeple su, her türlü mikroorganizmalardan arındırılmalıdır. Peki, koliform bakteri nedir? Bu bakteri türünün sudaki oranı ve nasıl temizlendiğine dair tüm detaylar işte yazımızda…

Koliform Bakteri Nedir?

Koliform bakteri nedir

Koliform bakteri, gıda ve suların sağlığa yararlı olup olmadığını gösteren göstergeç bir bakteri türüdür. Çubuk şeklinde olan bu bakteri topluluğu, spor oluşturmaz ve gram negatiftir. Aynı zamanda 48 saat içerisinde 35-37 derecede laktoz fermente etmesi sonucu asit ve gaz üretir. Bununla birlikte koliforminin farklı cinsleri vardır. Bakteri türlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilmektedir ;

Çoğu durumlarda kloliformalar, hastalığa yol açmaz. Ancak kolaylıkla kültürlenebilirken varlıkları dışkı kaynaklı zararlı patojenlerin var olduğuna işaret etmektedir. Dışkıya ait patojenlere parazit, protozoa, bakteri ve virüsler de dahildir.

Suda Koliform Bakteri Ne Kadar Olmalı?

Bir yaşam kaynağı olan su, insan, bitki ve hayvan hayatını devam ettirmesi için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Yeme, içme, yüzme veya temizlik gibi hayatın her alanında suya ihtiyaç vardır. Ancak  bazı nedenlere bağlı olarak kirlendiğinde kullanılamaz hale gelmektedir. Kirli su içerisinde pek çok çeşit bakteri ve virüsü barındırır. Bu mikroskobik canlıların bulunması ise ciddi sağlık tehditlerine yol açabilmektedir. Dolayısıyla içme sularda mikrobiyolojik parametrelere çok dikkat edilmelidir. Koliform mikroorganizması da deri, mide ve bağırsak enfeksiyonu gibi çeşitli rahatsızlıklara sebep olan bir bakteridir.

Sulardaki bazı parçacıklar gözle görülecek şekildedir. Ancak çok sayıda bakteri, virüs veya parazit türlerini çıplak gözle görmek mümkün değildir. Kullanılan sulardaki görünmeyen organizmalar, her yıl pek çok kişinin hastalıklarla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır Bunun dışında bazı durumlarda ise daha ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölümlere dahi yol açabilmektedir. Ancak tüm bu canlıları özel olarak tespit etmek hem daha zor hem de daha pahalıdır. Bu nedenle sudaki toplam koliform seviyesine dair birçok test yapılmaktadır.

Sudaki koliform bakteri çeşitlerin varlığı kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Çünkü bulunduğu ortamda oldukça fazla olmaları varlıklarının bir göstergesidir. Aynı zamanda bu bakteri topluluğun azalması veya artması, ortamda bulunan ve pek çok çeşit sağlık sorununa sebep olan mikro organizmaların varlığını işaret etmektedir. Ayrıca bu bakteriler, mevcut oldukları suyun kalitesi hakkında da bilgi verir. Bununla birlikte koliform bakteri 0/250 ml parametrik değerde olmalıdır.

Koliform Bakteri Neden Oluşur?

Su kirliliği, canlıların hastalanmasına, zarar görmesine, zehirlenmesine ve hatta önlem alınmadığı takdirde ölüme dahi neden olabilmektedir. Kirli suyun vücuda nüfus etmesi ise farklı ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Dolaylı kirletici olan çoğu koliform bakteri çeşidi, patojen olmasa da buna rağmen suyun mikrobiyal kalitesinin bir aynası olarak görülmektedir.

Bu bakteri topluluğu, toprak ve yüzey sularında oldukça yaygın bulunmasının yanı sıra ciltte de oluşabilmektedir. Suyun kirlilik düzeyinin büyük bir göstergesi olan bakteri grubunun en büyük yaşam alanı, sıcak kanlı hayvanların mide-bağırsak sistemidir. Aynı zamanda lağım suyunun bulaştığı toprak, bitki veya mikroplu tanklar gibi geniş bir kirlilik kaynağına sahiptir. Ayrıca evcil hayvanlarda bu kirliliğe neden olabilmektedir.

Birçok koliform bakteri cinsi doğal su kaynaklarına, atık sulardan veya dışkıların karışması sonucu direk bulaşabilmektedir. Musluk veya lavabo gibi su kullanım alanlarının yanı sıra temizlenmeyen çöpler de insanlara bulaşma riskinin yüksek olduğu yerlerdir. Bunun dışında su birikintileri, bataklık çevresindeki hava, uzun su hatlarındaki vakumlu veya düşük basınçlı bölmeler kirlilik kaynaklarıdır. Koliform, doğanın yanı sıra lağım suyuyla beslenen sebze ve meyvelerde yaygındır. Ancak suların, alanların ve gıdaların dezenfekte edilmemesi durumunda bakteriler insanlara bulaşarak sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Genellikle zararsız olarak kabul edilen koliformlar, sel ve diğer doğal afetler gibi bazı durumların olması sonucu doğal su kaynakların kirlenmesine katkıda bulunabilmektedir. Kontaminasyona neden olabilecek diğer faktörler, çevreye karşı dikkatsizlik fabrika sızıntıları ve çöp sularının atılmasıdır. Kısaca özetlemek gerekirse sadece mikroskopla görülebilen bu mikroorganizmalar, çoğunlukla kirli alanlarda ve tüketim için doğal su kaynaklarında vardır. Dolayısıyla klordioksit gibi bileşiklerle yok edilmesi gerekmektedir.

Su Koliform Bakteriden Nasıl Arındırılır?

Günümüze su kirliliği, en çok ele alınan sorunlardan biri olarak karşımıza çıkar. Koliform bakteri çeşitlerinin bulunduğu suların sanitasyonu yeterli düzeyde yapılmadığı ortamlarda hastalık ve ölüm oranı daha fazla artış göstermesi muhtemeldir. Hastalığa neden olan patojen veya organizmalar, klinik ortamlarda karşılaştırıldığında ise tüm su kaynaklı hastalıkların sorumlusu olarak tanımlanmaktadır.

Evde yapılan içme sularının analizi pozitif bir sonuç gösteriyorsa, bu gösterge su kaynağının dışkıyla kirli olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte test sonuçları pozitif çıkan sulardaki sorunlar bazen oldukça kolay şekilde çözmek mümkündür. Problemlerin çözmek için ise izlenmesi gereken birkaç yol vardır. Suyu koliform bakteri çeşitlerinden arındırmanın yolları şu şekilde sıralanabilir;

kolform bakteri neden oluşur

Test sonuçları ile doğrulama

Su numunesinin temiz ve doğru şekilde alınmasının yanı sıra analize tam zamanında götürülmesi oldukça önemlidir. Ayrıca analizinin doğru şekilde yapıldığından emin olunmalıdır. Daha sonra ise sertifikaya sahip bir laboratuvarda tekrar incetilebilmektedir. Ya da koşulların uygun olması durumunda E.coli’ye ait ayrıntılı serolojik ve biyokimyasal doğrulama testler yaptırılabilmektedir.

Sistem Bakımı

Su sağlayan tesisatın bakımının düzenli olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. Bunun yanı sıra bakterilerin çoğalmaya elverişli noktalarda ise gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına bakılmalıdır. Şayet hijyenik problemler veya eksikler varsa anında düzeltilmelidir. Aynı zamanda septik sistem, olası tıkanmalar bakımından kontrol edilmelidir.

Şok Klorlama

Koliform bakteri çeşitleri, bazı durumlarda kuyu suyunda geçici olarak veya bir kereye mahsus kontaminasyon oluşturabilmektedir. Bu durumlar, genellikle de dalgıç pompa değişikliği veya ağır yağmur fırtınalarında görülüyor. Suları koliformdan temizlemek için ise en etkili yöntem şok klorlama yapmaktır.

Aynı zamanda kuyu suyuna şok klorlama yapıldıktan yaklaşık 10-14 gün sonra mikro organizmaların olup olmadığını belirlemek için tekrardan test yapılmalıdır. Eğer sonuç negatifse, bulaş riskinin ortadan kalktığına işaret eder. Ancak ikinciye yapılan test pozitif çıkarsa bakterinin geri döndüğünü göstermektedir. Dolayısıyla dezenfeksiyon işleminin devam eden bölümlerinde olası bir bulaş söz konusu olduğu düşünülmelidir.

Devamlı Dezenfeksiyon

Bazı durumlarda şok klorinasyon yapılmış olsa da koliform bakteri türleri elimine olmaz. Dolayısıyla bu gibi durumlarda evde kullanılan su sisteminin sürekli olarak dezenfeksiyonun yapılabilmesi için yeni bir dezenfeksiyon sistemi yapılmalıdır. Chemya gibi profesyonel bir firmadan yardım alarak bu sorundan pratik ve hızlı bir şekilde kurtulmak ise en etkili adımdır.

Bununla birlikte kirli sular teste tabi tutulmasının yanında temizlenmeleri ve arıtılmaları gerekir. Koliformlar bazı çeşitleri çok tehlikeli olarak kabul edilmese de vücuda girmesi halinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açar. Eğer bu sorunlar tedavi edilmez ve kirli suya karşılık herhangi bir önlem alınmazsa ölüme sebebiyet verebilecek ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir. Özet olarak daha fazla sağlık sorunu yaşamamak ve bu problemlerden kaçınmak için koliform bakteri çeşitleri mümkün olduğunca erken dönemde tespit edilmelidir. Ve bu patojenlerin tamamen yok edilmesi için suyun dezenfekte edilmesi şarttır.

Paylaş :