CHEMYA ® SU VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Klor ile Su Dezenfeksiyonu

Klorlama ya da diğer bir ismiyle klor ile su dezenfeksiyonu, suyu temizlemek için kullanılan bir yöntemdir. Özellikle de havuzlarda sıklıkla başvurulan bu yöntem suyu mikroplardan arındırmak için tercih edilen bir işlemdir. Uzun yıllardır kullanılan en etkili yöntemler arasındadır. Sadece havuz suları değil aynı zamanda içme sularında da bu tür dezenfeksiyon işlemine rastlamak mümkündür. Suyun dezenfeksiyon işlemi sonucu çeşitli kimyasal maddeler sudan uzaklaştırılır ve daha temiz bir su elde edilir.

Klor Suyu Nasıl Dezenfekte Eder?

Zararlı pek çok mikroorganizmayı öldürmesi ile bilinen bu madde, dezenfeksiyon işlemlerinde en çok kullanılandır. Yıllardır insanlar bu şekilde suları temizlemektedir. Aynı zamanda ucuz bir malzeme olması ile kullanımı da yaygındır.

Pek çok mikroorganizmayı öldürse de kimi zaman birtakım zararlı maddeler de kalmaktadır. Fakat temizleme oranı diğer temizlik ürünlerine göre çok daha fazla olduğu için en etkili ürünlerden biri olarak bilinmektedir.

Başarılı bir dezenfeksiyon malzemesi olan bu maddenin Türkiye’de işletmelerde kullanılan 3 farklı tipi mevcuttur. Bunlar sıvı, gaz (saf) ve tozolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu üç türü de suyu dezenfekte etmek için kullanılmaktadır. Buna ek olarak tüm formlar su ile birleştiği zaman farklı kimyasal reaksiyonlar oluşturmaktadır.

Klorlu Su Zararlı Mıdır?

Her kimyasal madde de olduğu gibi klorun da zararlarını görmek mümkün. Bu madde vücuda eğer solunum yutma ya da cilt teması ile girerse asit üretmeye başlar. Su ile birleşen bu madde vücutta asit üretir ve asit de aşındırıcı bir madde olduğu için birtakım hücrelere zarar verebilir. Bunun dışında kısa tüketimi çok fazla zarar vermese de uzun bir süre boyunca buna maruz kalmak pek çok hastalığa sebebiyet verebilir. 

Bu maddenin en büyük zararlarından biri de kontrol edilemeyen bakterilerdir. Bu bakteri ve mikroplar gözle görülemeyecek kadar ufak olduğu için farkında olmadan bünyeye girmiş olur. Bununla beraber sadece musluk sularında değil, duş alırken de suyu vücuda alınmaktadır. Bu yüzden en azından içme sularında dikkat etmek tavsiye edilmektedir. Uzun süre klorlu suya maruz kalan vücutta birtakım sindirim problemleri de meydana gelmektedir.

Sıvı Klor ve Gaz Klor Farkları

Dezenfektanlar arasında en çok kullanılan sıvı formatı olarak karşımıza çıkıyor. Bu madde, suyun pH derecesini arttırmaktadır. Suyun pH değeri arttıkça bu maddenin oranı da azalacağı için daha sağlıklı bir su ortaya çıkar. Aynı zamanda gaz olanı ise en saf dezenfektan olarak karşımıza çıkıyor. Diğer dezenfektanlara göre daha uygundur ve daha çok randımanlı olarak dezenfekte işlemini gerçekleştirir. Saf olması pH derecesini biraz düşürmektedir. Bu yüzden az miktarda kullanmak gerekmektedir. Bunun dışında iki türün arasındaki temel farkları sıralamak gerekirse;

  • Sıvı olan sıcak mevsimlerde uçucu özelliğe bürünür, yaz için pek de uygun değildir. Diğeri ise zaten gaz halinde olduğu için her türlü mevsimde kullanılmaktadır.
  • Gaz diğerlerine göre daha saf ve daha ucuzdur.
  • Sıvı, suyun pH derecesini arttırırken gaz olan düşürmektedir.
  • Sıvının aksine gaz olanında suda çözünme sağlamak için özel aparat kullanılmaktadır.  

Klor ile Klordioksitin Farkları

1814 yılında Humphrey Davy tarafından keşfedilen klordioksit, yine dezenfekte işleminde kullanılan kimyasallardan birisidir. Oldukça küçük, uçucu ve güçlü bir moleküldür. Klora benzese de çok daha rahatsız edici bir kokuya sahiptir. Rengi ise yeşil ve sarımtırak bir renktir, gaz formundadır. Bunun dışında kimyasal ve davranışsal olarak klordan çok daha farklıdır. Aslında daha çok uçucu bir molekül olduğunu bilmekteyiz. Klor ile kıyaslandığı zaman ısıya ayrışan kararsız bir gaz olduğunu söylemek mümkündür. Klora göre su içerisinde 10 kat daha fazla çözünmektedir. Aynı zamanda güneş ışığı ile temas ettiği zaman parçalanmaktadır.

Klordioksitin Özellikleri Nelerdir?

Klordioksit, -59 derecede katı kırmızı yapıdayken 11 derecede gaza dönüşen kimyasal bir maddedir. Havadan yaklaşık olarak 2,4 kat daha fazla yoğundur. En önemli özelliklerinden biri soğuk suda yüksek çözünürlüğe sahip olmasıdır. Bunun dışında su ile temas ettiği zaman hidrolize olmaz, çözeltide çözünmüş bir gaz formunda kalır. Seyreltilmiş çözeltilerde serbest radikal formdadır. İndirgeyici maddelerle ile ciddi reaksiyonlara girmesi muhtemeldir. Aynı zamanda havalandırma yolu ile ortamdan çok rahatça uzaklaşabilir.

Paylaş :