CHEMYA ® SU VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Su Şartlandırma Neden ve Nasıl Yapılır?

Su şartlandırma, suyu kullanım amacına uygun hale getirmek amacıyla yapılan işleme denir. Başka bir ifadeyle, su kaynağındaki yabancı maddeleri ayrıştırmak için kullanılan bir yöntemdir.  Bu yöntemde, arıtma sistemleri kullanılarak suyun dinlenmesi sağlanır ve su içerinde istenmeyen yabancı maddeler sudan uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu işlemin temelinde içtiğimiz suyun insan vücudunda hastalık yapmaması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda şartlandırma işleminden geçen su, endüstriyel ekipmana çok daha az zarar verir ve ekipmanınızın ve tesisinizin verimliliğini büyük ölçüde artırabilir.

Su şartlandırma, temelde iyon değişimi yöntemine dayanmaktadır. İyon değişimi yöntemi ise suda tamamen çözünmüş katı maddelerin sudan uzaklaştırma yöntemidir. İşlemdeki, temel amaç içtiğimiz ve kullandığımız suyun verimliliğini arttırmaktır. Bu doğrultuda, suyun insan sağlığına uygun hale getirilmesi ve çevreye verebileceği zararlardan arındırılmaya çalışmaktadır. Bunun için bazı kimyasallar yardımıyla endüstriyel yöntemler kullanılmaktadır.

Su Şartlandırma Nedir?

Su Şartlandırma Nedir?

Şartlandırma kelime anlamı olarak şartlandırmak işi, koşullandırma anlamına gelmektedir. Şartlandırma işleminde ise temel amaç içtiğimiz ve kullandığımız suyun verimliliğini arttırmaktır. Bu doğrultuda, suyun insan sağlığına uygun hale getirilmesi ve çevreye verebileceği zararlardan arındırılmaya çalışmaktadır.

Endüstri devriminden bu yana gelişen teknoloji ile endüstriyel buhar kazanları ve soğutma sistemleri işletmelerin vazgeçilmez birer parçası haline gelmiştir. Bu süreç için korozyona karşı kullanım ömrünü arttırmak ve enerji kaybını önlemek için etkili yöntemlerden biri şartlandırmadır.

Şartlandırma Neden Yapılır?

Şartlandırma Neden Yapılır?

Su, canlılığın devamı için hayati bir öneme sahiptir. Kısacası yaşam kaynağıdır. Dünyamızın yüzde yetmişinden fazlasını kaplayan su, insan bedeninin de büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Kısacası suyun hayatımızdaki önemi tartışılmazdır. Bu yüzden suyumuzun kıymetini bilmeliyiz ve korumalıyız. Şartlandırmaya da tam bu noktada ihtiyaç duyuyoruz.

Su, doğada hiçbir zaman saf halde bulunmaz. Aynı zamanda çok güçlü bir çözücü özelliğine sahip olduğundan geçtiği ortamlarda karşılaştığı tuzları çözerek bünyesine alabilmektedir. Suyun içeriğinde bulunan Ca+2, Mg+2, Fe+2 gibi iyonlarının varlığı suya sertliğini veren bir özelliktir. Sudaki bu iyonlar ve çözünmüş halde bulunan gazlar ısıtma ve soğutma sistemlerinde kireç ve korozyon gibi kimyasal oluşumuna neden olmaktadır. Tüm bu özellikler göz önüne alındığında şartlandırmaya olan ihtiyaç artmaktadır.

Şartlandırma Nasıl Yapılır?

Günümüzde bu işlem iki şekilde yapılmaktadır. Bunlar; ön şartlandırma ve kimyasal şartlandırmadır.
Ön Şartlandırma; su filtrasyonu, yumuşatma, demineralizasyon ve ters osmoz gibi arıtma ünitelerinden geçirilmesi istemidir. Kimyasal Şartlandırma ise korozyon ve mikrobiyolojik çürümeye karşı kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Ancak doğru kimyasalın, yeterli miktarda ve doğru yerde kullanılması burada çok önemlidir. Aksi takdirde fosfat taşı oluşumu gibi çözümü olmayan sorunlara yol açabilmektedir.

Su şartlandırma işlemlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Bulanık olarak görülen suyun, bulanık olmasına neden olan maddelerin koagülasyon yöntemi ile sudan uzaklaştırılması,
 • Su içerisinde bulunan gözle görülebilen katı maddelerin filtrasyon yöntemi ile suyun gözenekli bir ortamdan geçirilmesi ile katı maddelerin ayrıştırılması,
 • Suyun sertliğinin giderilmesi amacıyla iyon değiştirme reçinesi kullanılarak katyonik tasfiye işlemi yapılması,

Gibi durumlardır.

Su Şartlandırma Kimyasalları Nelerdir?

Su Şartlandırma Kimyasalları Nelerdir?

Bahsedilen işlem, suyun gezdiği kanallarda kireçlenme ya da içeriğinin bozulmasının önüne geçmek için yapılmakta olan bir işlemdir. O yüzden bazı kimyasallarla şartlandırma işlemini yapılmaktadır. Bu kimyasallar suya herhangi bir zarar vermemektedir. Aksine suyun kullanılamaz duruma gelmesini engellemektedir. Bu kimyasalları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Aktif Karbon
 • Topraklaştırıcılar
 • Filtreleme cihazları
 • Koagülant
 • Korozyon önlemek için kimyasallar
 • Su arıtma
 • Köpüklenme önleyici kimyasallar
 • Dezenfektan
 • Biyosit kimyasallar
 • Ağır metal ayrıştıran kimyasallar
 • Permanganat kimyasallar
 • Kazantaşı önleyen kimyasallar
 • Membranlar
 • Formülasyonlar
 • Su yapısını bozmayan karışımlar
 • Koku kontrolü sağlayanlar
 • İyon değiştirici reçineler
 • Besin maddesi karışımları

olarak sıralayabiliriz. Tüm bu şartlandıran kimyasallar gereklilik durumuna göre kullanılmaktadır. Böylelikle, nihayetinde bozulmayan su izlenebilmektedir. Şartlandırma işlemi genellikle arıtma için kullanılmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

 1. Su şartlandırma işlemi için hangi cihazlar ve malzemeler gereklidir?

  Şartlandırma işlemi için farklı cihazlar ve malzemeler kullanılabilir, ancak genellikle şunlar kullanılmaktadır: Şartlandırıcı tabletler, suya kalsiyum klorür, magnezyum klorür gibi iyonlar eklemek için kullanılır. Bunun yanı sıra, pH düzenleyici cihazlar suyun pH değerini belirli bir seviyede tutmak için kullanılır. Örneğin, pH düzenleyiciler suyun pH değerini 7.2-7.8 arasında tutmak için kullanılabilir. Su filtreleri ise suyun içindeki katı, sıvı ve gazlı atıkları arıtmak için kullanılır. Test çubukları suyun pH, su iyonlarının konsantrasyonu gibi özelliklerini ölçmek için kullanılır. Son olarak, işlemde suyu hareket ettirmek için pompa kullanılır. Bu malzemeler işlem sırasında kullanılabilecek malzemelerdir ancak işlem için gerekli olan malzemeler işlem amacına ve su kaynaklarına göre değişebilir.

 2. Su şartlandırma işlemi sonrasında suyun pH değeri ne olacaktır

  Şartlandırma işlemi sonrasında suyun pH değeri, işlem amacına ve kullanılan cihazlar ve malzemelerle belirli bir değere ayarlanabilir. Örneğin, endüstriyel uygulamalarda su arıtma işlemi için suyun pH değeri 7.0-7.5 arasında tutulabilir, aynı zamanda suyun kullanım alanına göre değişebilir. Örneğin, arıtma işlemi için pH 8-9 arasında olması tercih edilir. İşlem sonrasında suyun pH değerini ölçebilmek için test çubukları kullanabilirsiniz.

 3. Su şartlandırma işlemi sadece endüstriyel uygulamalar için mi kullanılır yoksa evde de kullanılabilir mi?

  Şartlandırma işlemi sadece endüstriyel uygulamalar için değil aynı zamanda evde de kullanılabilir. Örneğin, evde şartlandırma işlemi, suyun pH değerini dengede tutmak, suyun içindeki iyonların konsantrasyonunu ayarlamak ve suyun içindeki atık maddeleri arıtmak için kullanılabilir. Bu amaçlar için, su şartlandırıcı tabletleri, pH düzenleyiciler, su filtreleri ve su test çubukları gibi cihazlar ve malzemeler kullanılabilir. Önemli olan, evde kullanılacak su şartlandırma cihazlarının ve malzemelerin güvenli ve uygun olduğunu kontrol etmek ve kullanım talimatlarına uymaktır.

 4. Su şartlandırma işlemi sonrasında suyun kimyasal bileşiminde ne gibi değişiklikler oluşur?

  Şartlandırma işlemi sonrasında suda oluşabilecek potansiyel zararlar arasında şunlar yer alabilir: Şartlandırma işlemi için kullanılan kimyasallar, suyun içindeki diğer bileşenlerle reaksiyona girerek potansiyel zararlara neden olabilir. Örneğin, su şartlandırıcı tabletleri içindeki kalsiyum klorür ve magnezyum klorür gibi iyonlar, suyun içindeki diğer bileşenlerle reaksiyona girerek suyun pH değerini değiştirebilir. Şartlandırma işlemi sonrasında suda oluşabilecek biyolojik zararlar arasında, suda yaşayan canlıların ölümü, suda yaşayan canlıların sağlık durumunda bozulma gibi zararlar yer alabilir. Bunların yanı sıra, işlem sonrasında suda oluşabilecek fiziksel zararlar arasında, suda oluşabilecek kabarcıklar veya suda oluşabilecek sıcaklık değişimleri gibi zararlar yer alabilir. Son olarak işlem sonrasında suda oluşabilecek çevre zararları arasında, suda oluşabilecek atıkların çevreye yayılması gibi zararlar yer alabilir. Bu potansiyel zararları önlemek için kullanılacak cihazlar ve malzemelerin güvenli ve uygun olduğunu kontrol etmek ve kullanım talimatlarına uymak önemlidir. Ayrıca işlem sonrası suyun kalitesini kontrol etmek için su test çubukları kullanabilirsiniz.

 5. Su şartlandırma işlemi sonrasında suyun kimyasal bileşiminde ne gibi değişiklikler oluşur?

  Su şartlandırma işlemi sonrasında suyun kimyasal bileşiminde, kullanılan cihazlar ve malzemelerle belirli değişiklikler oluşur. Şartlandırma işlemi için kullanılan pH düzenleyiciler, suyun pH değerini belirli bir seviyede tutmak için kullanılır. Bu nedenle, işlem sonrasında suyun pH değeri değişebilir. Bunun yanı sıra, şartlandırma işlemi amacıyla kullanılan su şartlandırıcı tabletleri, suya kalsiyum klorür, magnezyum klorür gibi iyonlar eklemek için kullanılır. Bu nedenle, şartlandırma işlemi sonrasında suda iyonların konsantrasyonu değişebilir. Diğer yandan, şartlandırma işlemi için kullanılan su filtreleri, suyun içindeki katı, sıvı ve gazlı atıkları arıtmak için kullanılır. Bu nedenle, şartlandırma işlemi sonrasında suda atık madde içeriği azaltılabilir. İşlem sonrasında suyun içindeki diğer bileşenlerin konsantrasyonları da değişebilir. Örneğin, işlem sonrasında suda oluşabilecek kalsiyum klorür veya magnezyum klorür gibi iyonların konsantrasyonu arttırılabilir.

Paylaş :