CHEMYA ® SU VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Our products

Chlordioxide Disinfectant

Chemya Chlorine Dioxide, which is patented not only in many countries around the world but also in Turkey, provides unique advantages not only against harmful Legionella bacteria but also in terms of its usage. Chemya Chlorine Dioxide is effective in a wide pH range.

Usage / Areas of Effect                                               

Knick'n'clean Hygiene Stick

Knick’n’Clean ensures hygiene in the environment once activated. It is a chlorine dioxide-based hygiene product recommended by the World Health Organization (WHO) for the fight against the SARS-CoV-2 virus, the cause of the COVID-19 pandemic.

Usage / Areas of Effect                                               

Sterimobil Disinfection Application

At Chemya, we aim to achieve the highest quality results in the fight against the Covid-19 virus. To accomplish this, we provide Sterimobil disinfection services with our expert teams and state-of-the-art application devices.

Usage / Areas of Effect                                               

Legionella Control

Lejyonella (Legionella) is a rod-shaped bacterium and belongs to the family Legionellaceae. Legionella bacteria are non-spore-forming, gram-negative microorganisms that move with one or more polar/subpolar flagella (whip-like structures) and live in water.

Usage / Areas of Effect 

Liquid Medical Waste Neutralization Systems

As Chemya A.Ş., after conducting the necessary surveys and designing, we install the Steribox Liquid Medical Waste Neutralization System and ensure regular monitoring. The general operation of the system is as follows.

Usage / Areas of Effect                                               

Laboratory and Technical Consultancy

Drinking Water Analyses, Usage Water Analyses, Wastewater Analyses, Dialysis Water Analyses, Sample Collection Techniques, Reporting and Online Monitoring, Training and Consultancy Services with Our Expert Team, Overseas Analysis Services.

Usage / Areas of Effect                                               

Wastewater Treatment Systems - Chemical Conditioning

The dosage amount varies depending on the water pollution conditions. For the necessary technical details, you can contact the expert personnel at CHEMYA.

Usage / Areas of Effect                                               

Steam Boilers - Chemical Conditioning

The boiler feed water in steam generation devices contains a special chemical, which is a scale inhibitor that is approved and regulated by VdTÜV (Berlin Technical Inspection Association).

Usage / Areas of Effect                                               

Waterlogic Water Dispensers

Waterlogic water dispensers are equipped with a natural antimicrobial called BioCote®, which is a silver-based additive. This additive is applied to the plastic surfaces surrounding the distribution areas of the dispensers, providing a new layer of hygienic protection that inhibits the growth of microorganisms.

Usage / Areas of Effect                                               

Klordioksit Dezenfaktan

Dünyadaki birçok ülkenin yanı sıra Türkiye’de de patentli olan CHEMYA Klordioksit, sadece tehlikeli lejyonella bakterilerine karşı değil; aynı zamanda kullanımı ile ilgili birçok benzersiz avantaj sağlar. CHEMYA Klordioksit ürünü geniş pH aralığında etkilidir.

Kullanım / Etki Alanları                                               

Knick’n’clean Hijyen Çubuğu

Knick’n’Clean aktive olduktan sonra bulunduğu ortamda hijyeni sağlar. WHO tarafından yeni tip korona virüs salgını Sars-CoV-2 mücadelesinde kullanımı önerilen Klordioksit bazlı bir hijyen ürünüdür.

Kullanım / Etki Alanları                                               

Sterimobil Dezenfeksiyon Uygulaması

Chemya olarak , Covid 19 virüsüne karşı en kaliteli sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için uzman ekiplerimiz ve son teknoloji uygulama cihazlarımız ile sterimobil dezenfeksiyon uygulaması hizmeti sağlamaktayız.

Kullanım / Etki Alanları                                               

Lejyonella Control

Lejyonella (Legionella) çubuk şeklinde bir bakteri türüdür ve Legionellaceae familyasındandır. Lejyonella bakterileri bir ya da birden çok polar/alt polar flagella (kamçı) ile hareket eden, suda yaşayan, gram negatif olan ve spor oluşturmayan mikroorganizmalardır.

Kullanım / Etki Alanları                                               

Sıvı Tıbbi Atık Nötralizasyon Sistemleri

Chemya A.Ş. olarak gerekli keşif ve projelendirmeler sonrasında kurulumunu yaptığımız, düzenli kontrollerini sağladığımız Steribox Sıvı Tıbbi Atık Nötralizasyon Sisteminin, genel olarak işleyişi de bu şekildedir.

Kullanım / Etki Alanları                                               

Laboratuvar ve Teknik Danışmanlık

İçme Suyu Analizleri, Kullanım Suyu Analizleri, Atık Su Analizleri, Diyaliz Suyu Analizleri, Numune Alım Teknikleri, Raporlandırma ve Online Takibin Sağlanması, Uzman Kadromuzla Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Yurtdışı Analiz Hizmetleri

Kullanım / Etki Alanları                                               

Atık Su Arıtma Sistemleri - Kimyasal Şartlandırma

Dozaj miktarı suyun kirlenme koşullarına göre değişmektedir. Gerekli teknik detaylar için CHEMYA uzman personelleri ile irtibata geçebilirsiniz.

Kullanım / Etki Alanları                                               

Buhar Kazanları - Kimyasal Şartlandırma

Buhar üretim cihazlarındaki kazan besleme suyunun çalışması için özel kimyasal VdTÜV (Berlin Teknik Denetim Birligi) tarafından denetimi gerçekleştirilen kireç önleyici madde içermektedir.

Kullanım / Etki Alanları                                               

Waterlogic Su Sebilleri

Waterlogic Su Sebillerinin dağıtım alanlarını çevreleyen plastik yüzeylere, mikroorganizmaların büyümesini engelleyen, doğal bir anti-mikrobiyal olan BioCote® adı verilen gümüş bir katkı maddesi eklenmiş ve yeni bir hijyenik koruma tabakası sağlanmıştır.

Kullanım / Etki Alanları