Atık Su Arıtma Sistemleri – Kimyasal Şartlandırma

atık su arıtma sistemleri

Atık Su Arıtma Sistemleri – Kimyasal Şartlandırma

KİTABI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Atık suyun geri dönüşümü ve sağlıklı bir biçimde bu sürecin tamamlanması insan sağlığı ve  canlı tüm mikroorganizmaların sağlığı açısından önemlidir. 

Atık sularda bakteri ve virüs oluşumunu oldukça normal karşılamakla birlikte atık su arıtma  sistemlerinde kusursuz bir işleyişin olmasını da isteriz. 

Suyu zehir haline dönüştürmeden atık suyun arıtılmasında gerekli sağlık adımlarının uygulanması elzemdir. 

Su zaten yapı itibariyle inorganik ve organik yapıları çözme özelliğini bünyesinde  barındırmaktadır. Suyun yapısında bulunan çözünmüş maddelerin istenen parametrelere  getirilmesi sürecine de kimyasal su şartlandırma denilmektedir. Böylece atık su, kullanılabilir düzeye ulaşır ve sağlık tehdidi olmaktan uzaklaşır. 

Bu işlemi kolayca gerçekleştiren klordioksit sayesinde güvenli  bir dönüşüm sürecini tamamlayabilirsiniz. 

Kimyasal Şartlandırma 

Ön şartlandırmadan geçirilen suyun doğru dozaj ve kimyasal kullanımı ile sistemde oluşma ihtimali olan kışır, korozyon ve çamurun oluşmasını engellemek kimyasal şu şartlandırmanın tanımına uygundur.

Özellikle endüstriyel suyun kontrol altında tutulması için gerçekleştirilen bu işlemle sistem aksamadan ilerleyebilir.

Fiziksel şartlandırma ile kimyasal şartlandırma aynı şey değildir. Bu yüzden fiziksel şartlandırılma yapılmış olması mikroorganizmaların tehdit unsuru olmasını engellemez. Sistemin safsızlıklardan arındırılması için kimyasal şartlandırma sürecinin uygulanması gerekir.

Fiziksel şartlandırma ile sınırlı kalan atık su tesislerinde risk her daim bulunur.

Su içinde safsızlık devam ettiğinde köpürme, kışır ve korozyon gibi sorunlar ortaya çıkar ve bu atık su arıtma ile alınacak önlemlerden daha büyük maliyetli sorunlara neden olacaktır.

Aynı zamanda bu durum ürün kalitesini, sarf edilen eforu ve malzeme ömrünü de etkilemektedir. 

Atık Sularda Bulunan Mikroorganizmalar 

CHEMYA® Klordioksit’ in, atık sularda sıklıkla rastlanan Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Stapylococcus aereus, Enterococcus hirae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Candida albicans, Aspergilus niger, Klebsiella pneumoniae,Proteus mirabilis, Legionella pneumophila gibi mikroorganizmalar üzerindeki etkinliği laboratuvarlarca raporlanmıştır.

Atık suların yukarıda saydığımız mikroorganizmaları barındırması oldukça normaldir. Önemli olan atık suyun arıtma işlemine tabi tutulduktan sonra bu mikroorganizmaların yaşayacağı ideal ortam olmaktan uzaklaşmasıdır. 

İşte klordioksit sayesinde bu risklerin tamamını ekarte edebilirsiniz. 

Kullanım Şartları 

Atık su arıtma işlemlerinde  en doğru sonucu elde  edebilmek için dozaj ayarının yapılması gerekir. 

Dozaj miktarı suyun kirlenme koşullarına göre değişmektedir. Teknik birim ve teknik personelimiz sayesinde ne kadar uygulama yapılacağını verilere dayalı olarak  öğrenebilirsiniz. 

Doğru dozun uygulanmamasının en büyük riski mikroorganizmaların suda  yaşamaya  devam etmesiyle birlikte sağlığı tehdit eden unsurları ortaya çıkartması olacaktır. 

Gerekli teknik detaylar için CHEMYA® uzman personelleri ile irtibata geçebilirsiniz